Ett tjugotal personer var samlade i Folkets Husby när kursen i coachande ledarskap drog igång. I samverkan med Tollare folkhögskola startar man en ledarskapsutbildning för Järvabor med lokalt engagemang. 

Den praktiska kursen äger rum under hösten Folkets Husbys lokaler. Under det första kurstillfället, steg ett, fick man lära sig coachningens grunder och betydelse. Det gjordes också praktiska övningar där deltagarna fick intervjua varandra.

Folkets Husby har länge fokuserat på ung organisering och en del av huset som kallas Inkubatorn, har det trappats upp olika typer av behov. Det är många som är engagerade i sina närområden och huset har även haft en projektledarutbildning tidigare. Mycket av folkhögskolans läroplan är att lära genom att göra. Man vill helt enkelt att människor ska engagera sig. Det gjordes praktiska övningar man intervjuade varandra. Man lärde sig coachens grunder och betydelse, en slags introduktion.

– Det är många här i området som läser på Tollare folkhögskola, och vi ser ett behov och ett intresse för många att bli stärkta i praktiskt ledarskap i sina föreningar, säger Hedvig Wiezell, verksamhetschef på Folkets Husby.

Charlie Sanrell som är pedagog på de social-pedagogiska utbildningarna på Tollare folkhögskola är ledare för kursen.

– Det har varit mycket diskussioner och ömsesidigt bollande om olika idéer för att kunna mötas i en gemensam kurs. Många som kom till kursen var redan engagerade i föreningslivet, men även människor som hade tankar om att kunna skapa föreningar och som vill göra nytta i samhället. En önskan inom folkbildningen är att påverka genom att folk utbildar sig. Det tar tid och fördjupa sig inom coachning, men vi får se om det finns ett intresse för ett möjligt steg två i utbildningen, säger Charlie Sanrell.

Krista Sirviö
Print Friendly, PDF & Email
Annons: