Projekt ”Stadsdelskök – Järva” är ett samarbete mellan Reformaten och Yalla Rinkeby, som finansieras av Vinnova. Stadsdelsköken är ett innovationsprojekt med fokus på social och miljömässig hållbarhet.
– Vi har dialog med bland annat fastighetsägare i Järva och hoppas att projektet blir permanent, sade Johan Hjerpe, en av initiativtagarna till Stadsdelskök.

Parallellt med Reformatens konferens  i Järva Folkets Park, på Eggeby gård, pågick under fredagen Stadsdelskök Järvas allra första event. Tillsammans med Yalla Rinkeby, som är ett socialt företag där utrikesfödda kvinnor arbetar med catering och restaurangverksamhet, ordnades workshops, samtal kring mat och hälsa, hållbar odling med mera. Det bjöds på frukostgröt som bagaren och paneldeltagaren Sebastien Boudiet tillredde.

Till lunch lagade Yalla Rinkeby mat på ekologiska råvaror till elever från Fryshusets skola i Husby. Barnen hjälpte till med grönsakerna som serverades.

Annons:

Att odla grönsaker på Järvafältet är egentligen fullt görbart

Efter lunch kunde besökarna välja på att lära sig göra hummus eller delta i olika samtalsgrupper om bland annat odling och hur en modern stadsplanering kan inkludera mat och hälsa, och även skapa arbetstillfällen.
– Att odla grönsaker på Järvafältet, som kan serveras i närliggande skolor och förskolor är egentligen fullt görbart, men mat  omgärdas av mycket regler om upphandling till exempel om kunden är en kommun. Så ett nytt regelverk måste till, sade Johan Hjerpe.

Projektet i Järva är först ut, men en handlingsplan för hur stadsdelskök ska kunna sättas upp på andra platser också är på gång. Ett lokalt projektråd med personer från järvaområdet ska tillsättas, och ett externt råd bestående av personer med lämplig bakgrund är redan på plats.

Dagen avslutades med att fastan bröts tillsammans

Dagen avslutades med iftar, en middag för 150 personer som bröt den muslimska fastan tillsammans.
–  Maten lagas av kvinnor från fem olika matkulturer, ikväll blir det fest, sade Olga Grönvall Lund från Reformaten.

Annika Skarf

 

Print Friendly, PDF & Email
Annons: