På plats för fredagens konferens fanns allt från professorer och kockar till hälsoinformatörer. För frukost, lunch och middag stod Stadsdelskök Järva och Yalla Rinkeby.
 – Ikväll bryter vi fastan tillsammans här! 150 personer kommer till middagen med mat från fem olika matkulturer, säger Olga Grönvall Lund, grundare av Reformaten.

Bakom konferensen stod den ideella föreningen Reformaten, som grundades 2019 av Olga.
– Det började med att jag under en period satt med min cancersjuka pappa på sjukhuset. Jag insåg att maten patienterna fick var allt annat än den energikick de behövde. Den var näringsfattig, cancerogen och dessutom dåligt producerad ur miljösynpunkt, säger hon.

70 procent av världens matproduktion styrs av ett tiotal stora företag

Annons:

Idén föddes till ett upprop mot ett matsystem med många fel.
– 70 procent av världens matproduktion styrs av ett tiotal stora företag, där det största har en omsättning som en mindre stats BNP, säger Olga.

Visionen bakom Reformaten är bland annat att arbeta med folkbildning och väcka opinon. Politiska beslut behövs för att det ska bli lättare för jordbrukare att odla hållbart, att bra mat och hälsa inte ska vara en klassfråga och att Sverige ska bli ett föregångsland i omställningen som behövs. Föreningen arbetar bland annat för att påskynda medvetenheten om hur maten påverkar vår hälsa, bygga broar mellan olika sektorer genom samtal och i olika forum närma sig frågan både politiskt och praktiskt. 

Med start hösten 2020 inleddes en serie konferenser med namnet “Låt inte maten tysta mun!

 Olika teman har tagits upp, till exempel varför vi behöver prata om matsystemen som styr, om hur maten påverkar planeten, människorna och folkhälsan, om hur man politiskt kan stödja en hållbar matproduktion och hur vi når hållbarhet inom restaurangbranschen.

För både hälsans och planetens skull

 Den sjätte och sista konferensen behandlade frågan om systemen bakom maten. Fredagens konferens bestod av fem delar, från ett globalt perspektiv ner till platsen vi för dagen befann oss på, Järvafältet utanför Stockholm. 

Frågor som diskuterades var: Vad består det globala matsystemet av? Vad beslutas i EU? Vad beslutas i Sverige? Hur går vi från plan till handling (regionalt)? Vem påverkas av det? 

Alla som deltog arbetar var och en inom sitt område för att åstadkomma en förändring, och de har en samsyn på vad som är viktigt för att nå den. De menar att genom att lyssna på forskare och dem som brukar jorden går det att nå en hållbar matproduktion via politiska beslut. Detta för både hälsans och planetens skull, och på ett sätt som gör omställningen attraktiv, god och rolig. 

Annika Skarf
Print Friendly, PDF & Email