I dessa tider väljer allt fler vårdnadshavare att deras barn fullföljer studierna hemifrån. 
 – Nu krävs ökat stöd för att höja studiemotivationen och göra det möjligt för eleverna att uppnå studiemålen, säger Hiba Adem, från DYAMO.

DYAMO är en digital plattform som genom stöd och vägledning motiverar elever att studera och på så sätt gör det möjligt för fler elever att klara av skolan. De som klarar skolans mål uppmuntras att studera vidare och söka till en högre utbildning.

Elever i årskurs 9 börjar snart gymnasiet och den studietid som finns kvar ska inte behöva gå förlorad. DYAMO erbjuder därför kostnadsfritt digitalt mentorskap i 14 dagar under DYAMO Elevprojekt COVID-19, för ett antal niondeklassare i Sverige.

Annons:

Företaget grundades som ett svar på de rådande samhällsproblem som leder till att för många elever i orten inte når gymnasiebehörighet.  När unga inte känner att de har någon framtid är risken större att de hamnar i kriminalitet.

Vi matchar rätt mentor till rätt elev

DYAMO:s grundare Hiba Adem och Safae Berrahmoune insåg behovet av tillgång till mentorer. Mentorskapet utmärker sig med ett unikt system med flera motivationsverktyg, som gamification, när spel används för att öka lusten att lära.

 – Det är just under denna tid som eleverna behöver ha kontakt med en välinformerad universitetsstudent eller yrkesutövare, som kan möjliggöra ökad studiemotivation och bidra med rådgivning. Vi matchar rätt mentor till rätt elev med avseende på elevens studieplan och målsättning, säger Safae Berrahmoune.

Krista Sirviö

För mer information, mejla: kontakt@dyamo.se, eller Instagram@dyamo.se

Print Friendly, PDF & Email
Annons: