Bild på fastigheten.

Ekonomin i fokus på årsmötet i Rinkeby Folkets Hus

Föreningsliv/Nyheter

Det senaste året har styrelsen i Rinkeby Folkets Hus brottats med ekonomiska svårigheter, dels på grund av pandemin som slog hårt mot området, och dels på grund av höga reparationskostnader för samlingslokalen på nedervåningen. Styrelsen hade årsstämma den 7 juni och många lokala föreningsmedlemmar var med för att välja en ny styrelse som kan förnya och utveckla verksamheten.

Till ny ordförande valdes Carl Hamilton, som pekade på att i början av året hade Folkets Hus en ekonomisk turbulens för att hyresintäkterna inte räckte till kostnaderna. En övergångsstyrelse bildades och de kunde bromsa krisen och rädda Folkets Hus från en fullbordad katastrof.

Vi stod vid ruinens brant på grund av ekonomiska svårigheter

– Rinkeby Folkets Hus är inte bara en samlingsplats för lokalsamhället, utan det ska även vara en ledande aktör i arbetet mot sociala orättvisor och för ett jämlikt samhälle, sade Carl Hamilton.

Pandemin har slagit hårt mot både lokalsamhället och verksamheten i Folkets Hus, konstaterade den nyvalde ordföranden.

– Vi stod vid ruinens brant på grund av ekonomiska svårigheter, men övergångsstyrelsen har arbetat hårt för att få verksamheten på fötter igen.

I Rinkeby Folkets Hus pågår olika sociala och kulturella verksamheter, det är en medborgardriven mötesplats, där verksamheten riktar sig främst till lokalsamhället. Folkets Hus är ett nav för lokalsamhället och bedriver verksamhet, som främjar folkbildning och demokrati som läxhjälp för barn och kulturaktiviteter av olika slag. Det är ett arbete mot sociala orättvisor och exkludering.

Tillsammans kan vi rädda Rinkebys Folkets Hus

Pandemin har slagit hårdare mot Rinkeby än andra delar av Stockholm, området har haft många sjuka och avlidna. Folkets Hus anpassade sig efter folkhälsomyndigheternas restriktioner, vilket ledde till inställda aktiviteter som fick stora ekonomiska konsekvenser.

– Men nu är vi på rätt väg och tillsammans kan vi rädda Rinkebys Folkets Hus.

En av åhörarna föreslog att den nya styrelsen skulle föra dialog med hyresvärden gällande hyreskostnaderna, för att kostnaderna är höga medan lokalerna är tomma. Ordföranden bekräftade att han redan för dialog med hyresvärden, och fortsätter att diskutera hyreskostnader med Familjebostäder.

Den nya styrelsen utgörs av följande personer: Gunilla Moshi, Carl Hamilton(ordförande), Inger Giovagnoli, Iman Elmi, Ahmed Noor, Samir Ahmed, Mårten Westberg, Hashim Jama, Kahin Ahmed och Mohammed Isse.

Kahin Ahmed
Print Friendly, PDF & Email