Eid al-Adha är en av muslimernas största högtider. Och idag så kommer människor i alla åldrar träffas och be eid-bönen, äta och ge gåvor till varandra.
 – För mig och min familj är det en vacker upplevelse att be tillsammans med hundratals andra bedjande. Det gör mig lycklig, säger Ramsis Assal.

Ramsis Assal, mer känd som Moosa, är född och uppvuxen i Järva. Han arbetar som fritidsledare på Blå Huset i Tensta och för Fryshuset.

 – Eid al-Adha betyder väldigt mycket för oss muslimer. Den påminner mig om profeten Abraham, om vallfärden, om eid-bönen och gemenskap. För mig och min familj är det minnesvärt att be ute på Husby gård eller på en annan plats med massor av andra folk. Det är en god aura över hela bönen och jag upplever att barnen har kul och att folk generellt är väldigt glada. Sådant smittar av sig och gör mig väldigt lycklig, säger han. 

Annons:
Annons:

Den tolfte månaden i den islamiska kalendern kallas Dhul hijjah. Det är den månad i vilken islams femte grundpelare vallfärden genomförs. Under denna månad infaller likaså en av islams högtider, Eid al-Adha. Att vallfärda kallas ofta för att gå i Abrahams fotspår med anledning av att de ritualer som ingår i pilgrimsfärden liknar många av de händelser som ägde rum under profeten Abrahams liv. Eid al-Adha  förknippas särskilt med en prövning i Abrahams liv då Gud befallde honom att offra sin son Ismael.  

När bladet närmade sig Ismaels hals lät Gud det stanna i hans hand

 – I en gudomligt inspirerad dröm såg Abraham sig offra Ismael. Abrahams familj visade fullständig tillit till Gud varför Abraham även berättade för Ismael om drömmen. Ismael höll utan att tveka med om att hans fader skulle utföra Guds befallning. Tillsammans begav de sig till offerplatsen där Abraham gjorde sig beredd att offra sin älskade son. Vid denna tidpunkt försökte djävulen fresta Abraham i hans lydnad av Gud men Abraham stod emot. Abraham såg på sin son för vad han trodde var sista gången, men när bladet närmade sig Ismaels hals lät Gud det stanna i hans hand och visade att Abraham inte behövde fortsätta. Hans offer hade redan uppfyllts. 

 – Gud ersatte Ismael med ett får och därför offrar muslimer ett djur då Eid al-Adha firas. Fördelningen av kött under Eid al-Adha stärker många av våra ansträngningar för att behaga Gud. Vanligtvis äts en del av familj och släkt, en del ges till vänner och grannar och en del skänks till fattiga. Denna handling symboliserar vår vilja att ge av våra gåvor för att stärka band av släktskap och vänskap och vår vilja att hjälpa dem som är i behov.  

Det är en tid för att fira, besöka familj och vänner

För dem som inte vallfärdar börjar dagen med en tidig morgonbön med församlingen.
– Jag och min familj brukar ha en brunch direkt efter eid-bönen, lite senare samlas släkten och vi umgås och äter tillsammans. Vi brukar grilla och laga gambiansk mat. 

Firandet kan se lite olika ut från familj till familj, precis som i ramadan som är den andra stora muslimska högtiden.
 – Det är en tid för att fira, besöka familj och vänner samt tacka Gud för alla välsignelser och det han skänkt oss vilket kräver kontakt med släkt, familj och grannar samt empati och medkänsla för de fattiga. Framför allt påminner Eid al-Adha oss om att Gud är störst och att han är källan till alla gåvor.

Det finns runt en miljon muslimer i Sverige idag, och många firar Eid.

 –  Det borde vara en självklarhet att uppmärksamma svenska muslimers högtider, precis som man uppmärksammar många andra helger. Jag brukar sända lite lives på mina sociala medier för att ge eidhälsningar till folk runtom i hela Sverige, i synnerhet till dem som kanske inte alltid har någon att fira med.  

Krista Sirviö
Print Friendly, PDF & Email