Duvor på en gren ovanför parkbänken.

Träden längs Tenstagången blir beskurna en gång om året. Men en gren tillåts vara kvar år efter år. Just där sitter kvarterets duvor och släpper sitt träck rakt ner på parkbänkarna som är placerade precis under.
 – Ingen kan sitta där. Varför beskär de inte trädet? De kan lika gärna ta bort bänkarna annars, säger Avram Lazaridis.

Redan förra året uppmärksammade Panayotis Hatzipavlis, en av Avrams vänner, detta problem. Panayotis Hatzipavlis konstaterade att ingen kunde sitta på de nya bänkarna för de var så fulla av fågelskit. Nu när våren och värmen kommer så blir problemet akut. Bänkarna räcker inte till.

Den som ansvarar för stadsmiljön i Spånga-Tensta är Suzanne Fyffe.
 – Ja, jag vill inte skylla ifrån mig, men bänkarna är Trafikkontorets ansvar.

Vem ansvarar för träden då?

 – Alla torgytor ansvarar Trafikkontoret för. Jag skulle inte placera en bänk under ett träd, men å andra sidan, är det kanske skugga man söker om det är mycket varmt.

Suzanne Fyffe säger att det kan vara andra miljöskäl till att grenen behållits.
 – Är det en stor gren kanske trädet skadas om den sågas av.

Stadsdelens enhet för stadsmiljö har regelbundna möten med Trafikkontoret.
 – Ja, det är en del fördelningar, så vi behöver prata ihop oss om vem som gör vad. Vi har möte redan den 11 maj och då ska jag ta upp frågan.

Kerstin Gustafsson Figueroa
En parkbänk totalt nedsmutsad av fågelskit.
Duvor på en gren ovanför parkbänken.
Print Friendly, PDF & Email
Annons: