Hur tänker de ansvariga på kommunen? De gör i ordning Tenstagången med nya bänkar. Men vi kan inte sitta där, eftersom duvorna har tagit över. 
 
Tenstagångens träd har beskurits, men inte alla träd. Träden i mitten av gången har de lämnat. Varför det?
 
Duvorna sitter i träden ovanför parkbänkarna och skiter. Vi pensionärer, som brukar sitta på bänkarna när vädret är fint, kan inte längre göra det. Bänkarna är fulla av fågelträck.
 
Kommer alla träd att beskäras? Eller är det meningen att det ska vara så här?
 
Panayotis Hatzipavlis
Print Friendly, PDF & Email