Porträtt av Anders Cardell

Den senaste tiden har vi kunnat se hur ett fåtal SD-företrädare med invandrarbakgrund upprepat flera av SD:s fördomsfulla galenskaper i anslutning till samtalet om rätten till tolk i sjukvården. 

Rashid Farivar, SD, riksdagsledamot anser bland annat att ”vänstern har en förminskande syn på invandrare” för att man värnar om människors rätt till tolk i sjukvården. 

Vad är orsakerna till att ett fåtal personer med invandrarbakgrund känner sig hotade och provocerade av att andra med med invandrarbakgrund som är i behov av tolk, ska få den möjligheten? 

Annons:

´Eftersom jag inte är i behov av stöd, behöver inte någon annan det heller’

SD-företrädarnas reaktion och beteende utgår från ett självcentrerat resonemang och en bristande förståelse för andra människors behov. Att vara så full av sig själv att man anser att man kan definiera andra människors behov baserat på ens egna erfarenheter och förutsättningar tyder på en betydande självcentrering.

Människor är olika och har rätt att behandlas utifrån var och ens individuella villkor och förutsättningar. Rashids och andra SD-företrädares haltande logik skulle i praktiken innebära att det vore möjligt att ta bort samtliga insatser som baseras på behov de själva inte har. ”Eftersom jag inte är i behov av stöd, behöver inte någon annan det heller”. 

Det skulle innebära att medicinsk behandling mot cancer eller särskilt stöd för människor som begränsas av sin dyslexi kan tas bort eftersom SD:s företrädare ”minsann har klarat sig utan dessa hjälpmedel”. 

Varje person har rätt att bli behandlad som en individ

Varje person har oavsett bakgrund rätt att bli behandlad som en enskild individ, utan att klumpas ihop med andra människor, oavsett om man delar etniskt ursprung eller vissa gemensamma erfarenheter. 

Utifrån samma villkor har enskilda SD-företrädare inte rätt att göra sig till talespersoner för en större grupp människor på ett sätt där dessa individers behov, förmågor och förutsättningar avfärdas.

SD:s företrädare som anser att de har rätt att definiera andra människors behov för att man delar vissa gemensamma erfarenheter, äger inte och ska aldrig äga rätten att bestämma vad andra personer behöver. 

Anders Cardell

Print Friendly, PDF & Email
Annons: