kvinna sitter ned och föreläser bredvid laptop och roll up med text om Inb Rush Studieförbund på
Shirin Mustafa.

Ibn Rushd studieförbund anordnade under torsdagen en workshopserie på Tensta träff med temat ”Engagemang för trygghet i Järva”. Eftermiddagen var uppdelad i tre pass varav Nyhetsbyrån Järva besökte det som handlade om ”Våld och våldets konsekvenser”.

Ett tiotal personer, flera verksamma inom civilsamhälle eller lokalpolitik, hade samlats i ett av de små rummen på Tensta träff för att delta i en workshop ledd av socionomen och familjeterapeuten Shirin Mustafa.

Vad som var tänkt att handla om socialtjänstens roll i samhället kom snarare att handla om föräldraskap och konsekvenserna av våld i hemmet.

Annons:

Den här presentationen är främst gjord till föräldrar

På initiativ av Ibn Rushds kvinnornas bildningshus är de samtalstillfällen som nu kommit i gång på Tensta träff tänkta att vara en plattform för diskussioner av aktuella samhällsfrågor, mellan olika samhällsaktörer. Vid de olika passen hade man bjudit in gästföreläsare.
– Den här presentationen är främst gjord till föräldrar, sade Shirin Mustafa efter att ha presenterat sig för deltagarna.

Redan från start var hon tydlig med att hon gärna anpassade innehållet dynamiskt parallellt med att hon visade den presentation hon förberett med bilder.

Samtidigt är det viktigt att ha med sig att socialtjänsten har makt att omhänderta

En fråga som ställdes från deltagarna handlade om information, närmare bestämt samhällsinformation kring föräldraskap. Att myndigheterna, som Migrationsverket, till exempel borde ge nyanlända mer information tidigt eftersom en del med bakgrund i andra länder inte fått med sig den svenska synen på barnaga eller varför det är förbjudet enligt svensk lag. Information som skapar förståelse för Socialtjänstens bredd och avsikt snarare än rädsla.
– Samtidigt är det viktigt att ha med sig att socialtjänsten har makt att omhänderta, sade hon.

En annan utav deltagarna tyckte att det vore bra om myndigheterna kunde samarbeta mer med de religiösa församlingarna.

En lokalpolitiker på plats förtydligade att Socialtjänsten inte är de som avgör om någon ska tvångsomhändertas. Frågan behöver först behandlas i respektive stadsdelsnämnd, därefter fattas ett beslut av domstol.
– Socialsekreterarens narrativ blir en produkt som sedan lyfts fram i en process, förklarade Shirin Mustafa.

Att föräldrar tackar nej till hjälp från socialen beror ofta på brist på information

Ur den aspekten, menade hon, är det viktigt att utredaren har med sig rätt kunskap från början för den eller de som den ska bemöta.
– Att föräldrar tackar nej till hjälp från socialen beror ofta på brist på information, fortsatte hon.

Information som förklarar exempelvis vilka konsekvenserna annars kan bli och om avsikten med en viss åtgärd eller den rättsliga processen.

Under workshopens gång gavs flera forskningsbaserade exempel på våldets negativa effekter, så som ur psykiskt, socialt och hälso-/utvecklingsmässiga perspektiv. Det framhölls även att föräldrar behöver kunna skilja på långsiktiga och kortsiktiga mål för sina barn.

Mot slutet av samtalet gavs deltagarna möjlighet att reflektera tillsammans utifrån tre frågor; hur ville du bli behandlad som barn, vad hjälpte dig att bli en bättre människa och vad gjorde livet svårare för dig?

David Johansson

Print Friendly, PDF & Email