Sonja Gardefjord var en av deltagarna i kursen i lokal journalistik som anordnades i höstas av ABF och Nyhetsbyrån Järva. Hon är även aktiv i redaktionsrådet, men större delen av sin tid ägnar hon åt Tensta tjej- och kvinnojour. 

Sonja Gardefjord är ordförande i Tensta tjej- och kvinnojour. Hon har många års erfarenhet av föreningslivet. Förutom jouren i Tensta är hon ordförande i kommittén för Västsaharas kvinnor, och styrelseledamot i Stockholms FN-förening. Hon tycker att det är viktigt för ungdomar att engagera sig i föreningar som de får glädje, nytta och kunskap av.

– Man får erfarenheter och kunskaper för livet. Man träffar många olika människor och ibland är det viktigt att lyssna på människor, även dem man inte tycker om. Det kan vara utvecklande både personligt och politiskt.

Annons:

Sonja är född och uppvuxen i Stockholm. När hon var barn lekte hon ute på gatorna, spelade boll och gick runt i stan. Under tonåren var inte Sonja lika aktiv i föreningslivet som hon är idag. Hon tyckte att det var svårt att vara tonåring, man var varken barn eller vuxen. Och så vill man göra mycket.

– Det finns för lite plats för tonåringar i samhället, säger Sonja och menar att det har det alltid varit så.

Större del av livet har Sonja hållit på med kvinnofrågor. Hon har suttit med i Stockholms FN-förenings styrelse, och frågor som rör mänskliga rättigheter är frågor som står Sonja närmast.

Tensta kvinnojour bildades 2002. Sonja var själv inte med från början. Men hon var ledamot i styrelsen några år och därefter blev hon ordförande.

Fler kvinnor i Järva borde engagera sig i Tensta tjej- och kvinnojour.

Hon önskar också att se fler kvinnor i Järva engagera sig i Tensta tjej- och kvinnojour. Behovet av volontärer är stort.

– Under åren har det varit både glada och sorgliga stunder. Vi jobbar med tunga frågor, men det är viktigt att barn och kvinnor får stöd, råd och hjälp. Det är det bästa med att sitta i styrelsen för en sådan förening. att kunna hjälpa andra.

Tensta tjej- och kvinnojour erbjuder tjejer och kvinnor att anonymt ta kontakt via telefonsamtal och chatt för rådgivning. De erbjuder även skyddat boende för kvinnor och håller i seminarier, föreläsningar och volontärutbildningar.  

– Det finns en ständig kompetensutveckling. Ett av målen vi har är även att få med unga killar. Idealet för mig hade varit om både killar och tjejer, eller män och kvinnor, jobbade tillsammans med dessa frågor.

Sonja Gardefjord är även aktiv i redaktionsrådet som Nyhetsbyrån Järva har. Hon menar att hon vill vara med och bidra till innehållet i webbtidningen genom att skicka in insändare eller skriva reportage.

– Det som är bra är att webbtidningen ger röst åt olika perspektiv. Det är som sagt viktigt att lyssna på olika röster i samhället.

Fatma Qureshi
Print Friendly, PDF & Email