Clara Lindblom och Rashid Mohammed från Vänsterpartiet tycker att Anders Ygemans lösning på segregationen är populistisk och ohjälpsam.  ”Alla vill helt enkelt inte till innerstan, utan vi vill att våra förorter ska vara bra och trygga.”

Den främsta anledningen till att personer med låga inkomster bor i vissa områden är att det är där det fortfarande finns billigare hyresrätter. Vill man minska segregationen måste man därför se till att det finns hyresrätter med hyror vanligt folk har råd med i alla delar av staden. Men det behövs också många fler reformer för att stärka våra förorter och skapa ekonomisk jämlikhet. Reformer som regeringen inte har levererat.

Integrationsminister Anders Ygeman öppnar i en intervju med Dagens Nyheter upp för att begränsa hur många personer med utomnordisk bakgrund som får bo i ett visst område. Det är ren populism och inget som kommer lösa problemen vi ser i våra förorter idag.

Annons:

Vi vill först säga – många av oss trivs egentligen bra i förorten. Det finns en samhörighet, ett lokalt engagemang och närhet till grönområden som inte går att hitta i innerstan. Alla vill helt enkelt inte till innerstan, utan vi vill att våra förorter ska vara bra och trygga.

Våra områden har dränerats på grundläggande samhällsservice

Men ett stort problem är att våra områden dränerats på grundläggande samhällsservice under decennier. I Rinkeby flyttade förvaltningshuset till Kista och flera hundra arbetsplatser försvann. Samtidigt såldes centrum till Boultbee, vilket ledde till att många handlare gick på knäna och stadsdelar som Tensta, Bredäng, Hässelby gård och Rinkeby dränerades på stadsliv och service.

Dessutom ledde reformen med skolpengen och det fria skolvalet till att kommunala skolor som länge legat i framkant, som Tensta gymnasium, förlorade elever och resurser och till slut var tvungna att lägga ner.

Behövs betydligt mer än bara snack om var folk får bo

Såhär kan det inte få fortsätta. Den här utvecklingen måste vändas. Men då behövs betydligt mer än bara snack om var folk får bo.

Fler jobb. Vi behöver en politik för full sysselsättning – investeringar i välfärden, i bostadsbyggande och klimatomställning som skapar jobb. Det behövs också åtgärder mot den diskriminering som stänger ute människor från arbetsmarknaden.

Fler hyresrätter. Det behövs minst 20 procent allmännyttiga hyresrätter med hyror vanligt folk har råd med i alla stadsdelar, även i de rikare områden där det helt saknas hyresrätter idag. På så vis blir valmöjligheterna fler för den som inte har flera hundratusen på banken för en kontantinsats.

Upprustning av våra förorter. Det behövs levande centrum och offentlig och kommersiell service i alla delar av staden. Oseriösa fastighetsägare ska inte få förvalta bostäder och kommunen borde köpa tillbaka misskötta hyresrätter och centrum när möjligheten ges.

Bra skola i alla delar av staden. Friskolor har länge dränerat förorternas kommunala skolor på resurser och elever. Det behövs en rättvis skolpeng och ett förbud mot aktiebolagsskolor vars syfte är att ta ut vinst.

Ökad trygghet. Vi behöver fler närvarande poliser med lokal förankring, fler tidiga insatser för att fånga upp unga i riskzonen för att dras in i kriminalitet, stärkta avhopparverksamheter och ökat stöd till alla de föreningar och eldsjälar som arbetar för tryggare förorter.

Den som vill flytta mellan olika delar av staden måste självklart ha möjlighet att göra det. Men målet måste vara att ingen ska vilja flytta för att skolorna är sämre, utbudet av service mindre eller att centrum känns för otryggt.

För att det ska bli verklighet behövs en skarp politik för ekonomisk jämlikhet. Den politiken har Vänsterpartiet.

Clara Lindblom, oppositionsborgarråd i Stockholms stad, Vänsterpartiet
Rashid Mohammed, vice ordförande i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd, Vänsterpartiet
Print Friendly, PDF & Email