Dragörgränd och Nordkapsgatan är två av de platser där den öppna droghandeln minskat. Bildmontage: Nyhetsbyrån Järva

Enligt en ny kartläggning från Polisen har den synliga droghandeln försvunnit från flera platser i Stockholms län, bland annat Dragörgränd i Ärvinge och Nordkapsgatan i Husby. Hur märks det lokalt?

I dagsläget finns 53 så kallat öppna drogscener i länet, fördelat på åtta kommuner. Det är tio färre än för ett år sedan. Två av de platser där narkotika tidigare såldes öppet men som nu tagits bort från listan över öppna drogscener är Dragörgränd i Ärvinge, Kista, och Nordkapsgatan i Husby.

Enligt brottsstatistiken är platser med öppen narkotikahandel överrepresenterade när det kommer till våld och skjutningar och förknippas med otrygghet. Enligt en undersökning som polisen och länets kommuner gjorde 2023 upplevde 36 procent av de tillfrågade som bodde mindre än 500 meter från en öppen drogscen otrygghet.

Annons:

Länsstyrelsen Stockholm, Polismyndigheten, länets kommuner, Region Stockholm, Kriminalvården och Tullverket har under två års tid samarbetat för att minska den synliga droghandeln. Polisen menar nu att arbetet gett resultat.

Under 2023 beslagtogs 11 ton droger, vilket är dubbelt så mycket som året innan

Stärkt samverkan på lokal nivå och större beslag hos tullen beskrivs som framgångsrika insatser. Under 2023 beslagtogs 11 ton droger, vilket är dubbelt så mycket som året innan. Hög närvaro av trygga vuxna och annat socialt och förebyggande arbete bedöms också haft stor betydelse.

– Att den öppna droghandeln har pressats tillbaka på flera platser i länet är ett styrkebesked för den regionala samverkan som bedrivs. Droghandeln hänger inte sällan ihop med våldsbrott och det är genom det lokala arbete som polisen bedriver både enskilt och tillsammans med andra som vi når goda resultat, säger Mattias Andersson, regionpolischef i polisregion Stockholm i ett uttalande.

Nattvandrarna har haft gynnsamma dialoger med barn och ungdomar i området

Även Fardosa Ismail, nattvandrare i Husby, anser att situationen har förbättrats.
– Vi har upplevt en väldigt positiv utveckling här i Husby. Jag kan inte peka exakt på vad som lett till denna förbättring, men jag vet att polisen skött sitt uppdrag och nattvandrarna har haft gynnsamma dialoger med barn och ungdomar i området, säger Fardosa Ismail.

Andra verksamma personer i området vittnar om en liknande utveckling.
– Här på Nordkapsgatan har vi i personalen inte lagt märke till någon synlig droghandel, men i andra områden av Husby har jag sett undangömda påsar med droger ute på gården, säger en förskolelärare.

Bilden av att den synliga droghandeln minskat håller dock inte alla med om.
– Självfallet har man som ordningsvakt sett den öppna droghandeln. Problemet i vårt arbete är dock att när vi förstärker med personal, så flyttas droghandeln till ett annat område snarare än försvinner, säger en ordningsvakt i Kista Galleria.

Anna Nygård
Suleiman Ibrahim

Print Friendly, PDF & Email