Ramsis Assal, även känd som Moosa, är född och uppvuxen i Järva. Han har arbetat många år med barn och ungdomar, både ideellt och i sitt yrke. De är de viktigaste för honom. 
– Folk mår inte bra. Den psykiska ohälsan är något som bör prioriteras. På ett tidigt stadium måste skolorna få de resurser som behövs. 

Psykisk ohälsa är en av många frågor som engagerar Ramsis Assal.
– Vi hör och läser om psykisk ohälsa hela tiden. Jag tror inte man kan lösa problemet så att det försvinner, men jag tror att man kan minska problemen med kunskap och rätt verktyg. Varför har vi så hög självmordsstatistik? Hur gör andra länder med denna problematik? Vi har pengar och vi har utbildning och vi har allt, men ändå ser det ut som det gör. Vi behöver komma åt grundproblemen och agera där det behövs. 

Om jag vore statsminister… 

 – Jag skulle nog göra det som krävs för att skapa en god, trygg och hållbar utveckling och utbildning för allihop. Jag känner att vi kan förbättra inom de områdena väsentligt. Speciellt i skolorna i förorten eftersom det är de jag är mest insatt i. Men det är enkelt att prata nu när jag inte sitter på den posten, jag tror det är mycket svårare när man väl är där. 

– Bostadsbristen är ett enormt problem, speciellt för dem som har många barn. Det är viktigt med ett sunt hem och sund familjestruktur, det kommer att spegla hur barnen därefter beter sig utanför hemmet. Många trivs inte hemma av olika anledningar och man ska inte tro att det inte får negativa konsekvenser ute i samhället.

 Ramsis Assal tycker också att man behöver prata om cancelkulturen.
– Jag skulle vilja se över den kultur som har skapats, att folk teoretiskt får säga vad de vill, tänker och tycker. Men i praktiken är det inte okej, för det får konsekvenser om folk skriver eller säger ”fel” saker. Man sätter munkavle på folk och om de har en viss position och råkar yttra sig på ett visst sätt, lajka ”fel” bild, kommentera ”fel” person,  kan de förlora sitt jobb och deras liv blir förstörda. Folk ska inte behöva gå runt och vara rädda.

Jag är för hårdare straff, men det kommer inte lösa allt

När det gäller kriminaliteten menar han att det inte finns en enkel lösning.
–  Man måste arbeta på flera fronter, det finns inte bara en åtgärd som kan ta bort problemet. Jag är för hårdare straff, men det kommer inte lösa allt, men det är en del av de åtgärder som jag tror kan hjälpa oss att få bukt med brottsligheten.

Vilka är de viktigaste frågorna i världen? 

– Att det ska vara gratis utbildning oavsett vilket land i världen man föds i. Vi tappar många talanger på grund av att de inte har råd att studera. Alla ska få den chansen tycker jag. Länder som har en bättre ekonomi kan hjälpa till. Det finns folk som är analfabeter och det är år 2022. 

Ramsis Assal tycker att vi borde bli mer lösningsorienterade.
– Tyvärr är det många som bara vill tjäna pengar och de ser bara vinster. Då tappar de motivationen att hjälpa till om det inte blir någon profit. 

Det ska inte ses som något konstigt att vara religiös 

– Självfallet behövs rent vatten och mat, de mest grundläggande behoven bör tillgodoses. Vi måste även bekämpa orättvisor och korruption och utrota fattigdomen. 

Vilka är de viktigaste frågorna i Sverige? 

– Många frågor är viktiga för mig. Gudstro, psykisk ohälsa, identitet, integration, ekonomi och många fler. Jag tycker exempelvis samtalen kring Gud måste vara öppnare. Det ska inte ses som något konstigt att vara religiös och andlig. 

– Det behövs en ekonomisk stabilitet i vårt samhälle. Hur ska vi göra så att ingen hamnar på gatan? Kampen mot skjutningarna måste fortsätta starkare än någonsin. Ungdomar dör som flugor nuförtiden. Var har det gått snett? Det krävs hårdare lagar kring just vapen, droger och gäng.

– Vi behöver ha fortsatt fred i Sverige och behålla goda relationer i utrikespolitiken.  

Vilka är de viktigaste frågorna i orten, Tensta?  

– Det finns för många viktiga frågor för att ta upp här. Att behålla Järvafältet är otroligt viktigt. Vi behöver vårt fält och att ha nära till naturen är väldigt angeläget för många. Jag tycker man ska hämta tillbaka de djur som man tog därifrån, bland annat kor och hästar. 

Han tycker även att fler bör bli politiskt aktiva i sina kommuner

– Vi måste fortsätta arbeta för att minska brott, kriminalitet och skjutningar. Det börjar i hemmet och förskolan, därefter skolan och fritids, och inte när ungdomen fyllt 18 år, då kan de redan vara försent eller betydligt svårare.   

Han tycker även att fler bör bli politiskt aktiva i sina kommuner så de kan vara med och bestämma över områdena de faktiskt bor i.  
– Psykisk ohälsa och sorgbehandling, det är många som lever med PTSD i våra områden. Det skulle vara bra med en klinik med gratis behandling där man kunde få träffa psykologer och behandlingsterapeuter.

Krista Sirviö

Print Friendly, PDF & Email