Skylt för Gångbana i Hjulsta. I bakgrunden skylt för gång- och cykelbana.

Efter att Tenstadalens gång- och cykelbana breddades i somras sattes nya skyltar upp som förbjuder cykling på de tidigare anslutande cykelbanorna. Längs hela stråket mot Tensta skyltades enbart för gångbana. Trots att den märkliga skyltningen påpekades direkt har ingenting hänt.

På gångbanor är det förbjudet att cykla för personer över åtta år, vilket ställer till det för den som laglydigt vill ta sig med cykel till och från Tensta när gång- och cykelbanorna blivit endast gångbanor. Sedan september är det också förbjudet att köra elsparkcykel på gångbanor. Bötesbeloppet är 500 kr. Men är det rätt skyltat i Tensta?

Järingegången är utpekat huvudnät i stadens nya cykelplan som antogs i höstas. Men den är nu skyltad som gångbana. Tisslingegången är skyltad med hänvisningsskyltar för cykel mot Tensta centrum. Men nu dessutom med en skylt för gångbana, som alltså samtidigt förbjuder cykling.

Annons:
Annons:

Enbacksgången är skyltad med gång- och cykelbana från tunneln under Tenstavägen. Men på de 100 metrarna fram till tunneln är cykling förbjuden, på grund av gångbaneskylten.

Och på den krokiga bron till Harlingegången mellan Tensta och Hjulsta är det också skyltat gångbana. Samt på vägarna mellan planerna på Spånga IP.

Tanken var att både gående och cyklister skulle färdas långt från biltrafiken

Cykelbanorna är vanligen sporadiskt skyltade i det trafikseparerade miljonprogrammet runt Järva. Det är ofta otydligt var den formella gränsen mellan gångbanor och cykelbanor går, och de flesta är kombinerade gång- och cykelbanor. När områdena byggdes var tanken att både gående och cyklister skulle färdas långt från biltrafiken. Därför är de flesta cyklister i området troligen vana att improvisera kring hur de ska ta sig fram i kvarteren på de underförstådda cykelbanorna. Det går inte att formellt följa reglerna om man vill komma mer än några meter i taget. Men när nu skyltar som uttryckligen innebär ett cykelförbud satts upp kan saken bli annorlunda.

Det nämns nästan ingenting om möjligheten att cykla genom Tensta och Hjulsta

I Spånga-Tenstas parkplan som antogs 2021 är fokuset stort på gående. Där beskrivs utformning, belysning, soffor och upplevelsevärden på de olika banorna, vägarna och stråken noggrant. Däremot nämns nästan ingenting om möjligheten att cykla genom Tensta och Hjulsta. Men enligt Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning är det inte en avsiktlig omklassificering av banorna som gjorts från staden.

“Från stadsdelsförvaltningen sida finns inga planer på att minska eller förändra möjligheterna att cykla på GC-stråken i Spånga-Tensta”, skriver Jonas Eliasson, avdelningschef på Kansliavdelningen på Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning.

Och i Trafikverkets nationella vägdatabas, där kommunen ska lägga in uppgifter om sina vägar, är alla sträckorna, även den nya separerade, fortfarande klassade som gemensam gång- och cykelbana.

Det mesta tyder på att ett misstag har begåtts

Det mesta tyder på att ett misstag har begåtts. Det var efter breddningen av gång- och cykelstråket med ca 1,5 meter som det fick separata fält för gångbana och cykelbana. Därför behövde den sträckan skyltas om, med skylten D7, “Påbjudna gång- och cykelbanor”.

Kanske har någon sedan blandat ihop skyltarna som då behövs till de anslutande vägarna. Att istället för att sätta upp D6 “Påbjuden gång- och cykelbana”, är en möjlighet att någon råkat beställa och skruva upp skylten D5 “Påbjuden gångbana”.

Skylt för separerad gång- och cykelbana, gemensam gång- och cykelabana, samt för gångbana
Skylt för separerad gång- och cykelbana, gemensam gång- och cykelabana, samt för gångbana. Den sista innebär cykelförbud.

Det märkliga cykelförbudet anmäldes till Trafikkontoret redan i augusti

Det märkliga cykelförbudet anmäldes till Trafikkontoret redan i augusti. Cyklisten Eric Druid uppmärksammade de nya skyltarna och kontaktade Trafikkontoret som svarade kort att ärendet skulle tas vidare med ansvarig. Men inget alls har hänt sedan dess, förutom att fler gångbaneskyltar satts upp.

Kan man då lita på, och bör man följa, skyltningen? Nyhetsbyrån Järva har frågat Trafikkontoret om varför skyltningen ser ut som den gör, om det är ett misstag och varför den i så fall inte åtgärdats. Vi har även frågat om man kan lita på och bör följa skyltningen, men har inte fått något svar på två veckor.

Viktor Arnell

Skylt för Gångbana i Hjulsta. I bakgrunden skylt för gång- och cykelbana.
Skylt för separerad gång- och cykelbana på breddade stråket längs Tenstadalen. I bakgrunden skylt för gångbana på rampen mot Hjulsta.
Print Friendly, PDF & Email