bild på kvinna i slöja bakifrån

Den som bär slöja, kors eller kippa på anställningsintervjun kan enligt en ny rapport från Kantar Sifo ha svårare att få jobb. Nästan varannan chef i undersökningen är negativt inställd till religiösa eller kulturella attribut.

Enligt rapporten ”Perspektiv – Näringslivet och Mångfald”, som gjorts på uppdrag av Järvaveckan Research, är nästan varannan chef i små och mellanstora företag negativt inställda till att jobbsökanden bär religiösa eller kulturella attribut på arbetsintervjun.

Bland de 1046 företagare i Svenskt Näringsliv som tillfrågades under maj månad anser 47 procent att de påverkas negativt om den arbetssökande bär religiösa eller kulturella attribut, så som kors, kippa eller slöja.

Annons:

Endast två procent ser det som något positivt

Endast två procent ser det som något positivt medan 31 procent anser att det inte spelar någon roll.

Inställningen skiljer sig enligt resultatet åt något mellan olika företagsledare. Bland företagschefer med fler än tio anställda är 52 procent negativt inställda till religiösa eller kulturella symboler och kläder medan motsvarande siffra på mindre företag är 46 procent. Skillnaden är större mellan manliga och kvinnliga företagsledare, där männen är mer negativa (52 procent) jämfört kvinnorna (36 procent).

Här kan du ladda ned hela rapporten som PDF.

Källa: Järvaveckan Research

Print Friendly, PDF & Email