”Järvas barn ska inte vara rättslösa”

Strukturell rasism och diskriminering genomsyrar vårt samhälle. Detta måste stoppas, och det är genom politik och rättsväsende som medborgares möjlighet till förändring och upprättelse ska säkras.

Vem blir liberalernas nya partiledare?

Under valkampanjen till Europaparlamentet reste jag från norr till söder, från Umeå till Malmö. Jag besökte utanförskapsområden i 30 städer. Mitt mål var att prata med så många människor som möjligt i dessa områden. Jag ville berätta om Liberalernas EU-politik, men också lyssna på deras berättelser om Sverige. Den fråga jag fick oftast under kampanjen var: Vem ska Liberalerna välja till partiledare? Mitt svar var alltid Erik Ullenhag och jag mottogs med applåder. Mitt svar var alltid Erik Ullenhag och jag mottogs med applåder. Eriks stora engagemang för de människor som har det svårast i samhället gör att han är uppskattad i dessa områden. Han lyssnar och tar våra problem på allvar.  Under sin tid som integrationsminister var han ofta på besök, och under en period flyttade han hela sitt kansli till Rinkeby. Det har satt spår!  I dessa områden röstar människor i hög grad på socialdemokraterna och vänstern, men de är besvikna. Många som bor där har upplevt fruktansvärda saker, men lyckats fly och skapa sig ett nytt liv här i Sverige. Dessa områden borde vara en självklar plats för det liberala budskapet om individens frihet. Liberalerna behöver en partiledare som lyssnar på människor från alla delar av samhället.…

Rusta upp Kista busstorg !

Sedan många år har det rått stort missnöje med situationen kring Kista busstorg, där det ligger under T-banestationen. Platsens utformning har varit och är fortsatt ogästvänlig och känns mycket otrygg

Öppet brev till Anna König Jerlmyr

Lördagen den 4 maj var det dags för Rinkeby empowerment, ett evenemang på Rinkebystråket för att i första hand lyfta tjejer och kvinnor i orten.

Ikväll är det final i Eurovision i Tel Aviv – låt festen börja…

Ikväll är det final i Eurovision Song Contest, ESC, i Tel Aviv, Israel. I år har dock den stora musiktävlingen kantats av stora protester. Aktivisternas uppmaning till bojkott har gett resultat.

Arrogant stadsplanering i Husby

Någon har sagt att det, som de så kallade utsatta områdena är utsatta för, är arrogant stadsplanering. Vi som bor i Husby har erfarenhet av det. Titta på ärendet med diarienummer 2016-19140 som ställts ut på nya Husby Träff. Det handlar om exempellös förtätning.

Farligt om vi förlitar oss på en privat ordningsmakt

På senaste mötet i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd hade vi i Vänsterpartiet lagt ett förslag om att införa ett rapporteringssystem när ordningsvakter ingriper mot minderåriga.