HJULSTA • TENSTA • RINKEBY • KISTA • HUSBY • AKALLA

Category archive

Debatt - page 18

Arrogant stadsplanering i Husby

Debatt

Någon har sagt att det, som de så kallade utsatta områdena är utsatta för, är arrogant stadsplanering. Vi som bor i Husby har erfarenhet av det. Titta på ärendet med diarienummer 2016-19140 som ställts ut på nya Husby Träff. Det handlar om exempellös förtätning.

Print Friendly, PDF & Email

Fortsätt läsa

Farligt om vi förlitar oss på en privat ordningsmakt

Debatt/Insändare

På senaste mötet i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd hade vi i Vänsterpartiet lagt ett förslag om att införa ett rapporteringssystem när ordningsvakter ingriper mot minderåriga.

Print Friendly, PDF & Email

Fortsätt läsa

1 16 17 18
Gå till Toppmeny