Stockholms byggtekniska gymnasium kommer med största sannolikhet att läggas ned. Det står klart sedan gymnasiedirektör Peter Lyth besökte skolan i Kista. Därmed förlorar Järva och Järvas elever sitt yrkesgymnasium.

– Man gör inget nytt intag av elever till skolan nästa år, säger skolans rektor Stefan Säll. Skolan har gått med förlust de senaste fem åren, där är bakgrunden till beslutet.

Formellt är beslutet inte fattat ännu, utan tas i Utbildningsnämnden senare i vår.
– Ja, det ska väl igenom den formella vägen först, men de verkar ha bestämt sig, säger Stefan Säll.

Annons:
Annons:

Skolan har fått låga ansökningssiffror i första omgången  och av de elever som sökte var många obehöriga.
– Vi yrkesskolor väntar alltid på resultaten i juni. Eleverna söker på sina julbetyg och de är inte alltid fullständiga. Men de flesta fixar sina betyg under vårterminen, det brukar rätta till sig, säger Stefan Säll.

Stefan Säll har bara arbetat som rektor sedan i slutet av april 2018 och har knappt hunnit börja innan skolan läggs ned.
– Jag har förståelse för beslutet, men det är tråkigt. Vi är den yrkesskola som branschen rekommenderar. Jag tycker synd om eleverna och om Järva, som blir utan yrkesgymnasium.

Stockholm stads gymnasiedirektör Peter Lyth menar att beslutet att stänga antagningen till skolans bygg- och fastighetsprogram inte betyder att skolan läggs ned.
– Nej, det stämmer inte riktigt. Vi stänger inte skolan, utan stoppar intaget av elever. Skolan har gått back sedan 2013. Vi måste göra en risk- och konsekvensanalys för att se vad vi kan göra framöver.

Enligt Peter Lyth finns det en överetablering i Stockholms län av  skolor som erbjuder samma yrkesprogram.
– Väldigt många friskolor erbjuder den här utbildningen. Trenden är att kommunerna stänger sina skolor, men friskolorna lever vidare.

Stockholms byggtekniska gymnasium har idag ungefär 300 elever, det inkluderar även särskola och vuxenutbildning. Gymnasiesärskolan kommer enligt uppgift fortsätta att ta in elever, även vuxenutbildningen.

Det fanns långtgående planer på samarbete med SFI i Järva som nu inte blir av. Likaså blir det inget samarbete med måleribranschen, som skulle leda till en måleriutbildning för dem som står långt från arbetsmarknaden.

Kerstin Gustafsson Figueroa
Print Friendly, PDF & Email