Först när det redan var känt att många på Järvafältet hade dött av coronaviruset, och flera veckor hade gått sedan pandemin bröt ut, kom myndigheternas information på flera språk. Men den somaliska översättningen var så dålig, att den ledde till skratt på sociala medier och risk för missförstånd.

De stora affischtavlorna som, efter flera veckor satts upp på gator och torg, innehåller stora fel. Detta trots att de bara har mycket korta och enkla budskap. Affischen om ”2 meters- regeln” för avståndet mellan människor, har på somaliska översatts till ”2-meters-konstitutionen” och där man talar om ”ont i halsen” används ordet för djurnacke.

Även de informationsblad som började sättas upp på väggarna i Rinkeby och Tensta centrum innehåller olika fel och obegripliga budskap. Om man översätter somaliskan tillbaka till svenska lyder en mening:

Annons:

”Även människor som har sjukdomar som man har under lång tid som hjärta och lungorna eller människor som har cancer kan drabbas av dålig sjukdom.”

Att det finns behov av samhällsinformation på andra språk än svenska har myndigheter länge ignorerat. 1177 tillhör en av de få som haft sådan information, men översättningarna är även där bristfälliga.

De flesta kan ju ändå engelska

Nyhetsbyrån Järva kontaktade både Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) och Folkhälsomyndigheten samma dag som myndigheternas hade sin första gemensamma presskonferens och frågade efter översättningar till andra språk. Folkhälsomyndigheten svarade inte på mejl. MSB meddelade att man för fyra-fem år sedan försökt hitta översättare till somaliska utan att lyckas. Den person på MSB som ansvarar för krisinformationen svarade:
– Vi har information på lätt svenska på lätt svenska och på engelska. De flesta kan ju ändå engelska.

MSB är den myndighet som har som uppgift att informera HELA svenska folket om olika typer av olyckor och kriser, men grupper med begränsade kunskaper i svenska har ignorerats. Idag finns information på flera språk på hemsidan krisinformation.se, (även som annons här på Nyhetsbyrån Järva) men det är inte många människor som vet att det är dit man ska vända sig om det uppstår en kris.

Myndigheterna har ingen kontroll över kompetensen hos översättaren

Ida Gure är den första och enda auktoriserade översättaren till somaliska i Sverige.
– Jag har sett alla fel i myndigheternas informationsmaterial. Trots att det finns 70 000 somalier i Sverige finns det få översättare till somaliska. En av orsakerna kan vara att det är ett osäkert yrke som det bara går att ha på deltid.

Enligt EU:s regler om upphandling måste myndigheterna skriva kontrakt med företag och kan inte anlita fristående översättare.
– Företagen väljer vem de anlitar så myndigheterna har ingen kontroll över kompetensen hos översättaren som gör själva jobbet. Det har lett till att myndigheternas information är så illa översatt att den har blvit utskrattade på internet, säger Ida Gure.

Elisabeth Carlsson

Den 12 mars publicerade Nyhetsbyrån Järva första artikeln om corona och viruspandemin.

Den 18 mars sände vi den första informationen om corona på somaliska.

Print Friendly, PDF & Email