Tre föreningar i Hjulsta lämnade i januari i år in ett medborgarförslag till stadsdelsnämnden om behovet av ett utegym i Hjulsta. Förslaget emottogs positivt, men nu frågar föreningarna varför inget händer.

Det är Hjulsta somaliska föräldraförening, Järva kultur och idrottsförening och Fyren som står bakom förslaget. Samma föreningar drev länge frågan om att få konstgräs på fotbollsplanen vid E18 i Hjulsta. Efter en lång process fick planen konstgräs, något som uppskattas mycket. Nu har flera lokala fotbollsföreningar börjat ha sina matcher på planen. ”Det är onekligen en positiv utveckling som i sin tur lett till mindre segregation i området och resultatet av ett genuint engagemang” skriver föreningarna.

Medborgarförslaget om ett utegym togs emot positivt. Stadsdelsdirektören Fredrik Jurdell tackade för förslaget och lovade återkomma med mer information om processen. Svaret kom den 10 januari.

Nu vill föreningarna veta hur långt förvaltningen kommit i utredningen. De efterlyser också en dialog med den tjänsteman som tilldelats uppdraget.

Det behövs flera hälsofrämjande insatser som även fungerar som en mötesplats för människor i området, anser föreningarna bakom medborgarförslaget.

Kerstin Gustafsson Figueroa
Print Friendly, PDF & Email