Torsdag den 18 februari håller statsminister Stefan Löfven, socialminister Lena Hallengren och Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson en digital pressträff för att ge en lägesuppdatering kring de aktuella coronarelaterade restriktionerna.

Med anledning av den fortsatt höga smittspridning av covid-19 har regeringen efter dialog med Folkhälsomyndigheten beslutat om fortsatta nationella restriktioner.

Den 18 februari informerade regeringen i en pressträff att smittspridningen i Sverige fortsätter att ligga på en allvarligt hög nivå. Man ser en hög risk för regionala utbrott och en oro för en samhällsspridning av muterade virus som den brittiska varianten, som ska vara mer smittsam. Därför ser regeringen och Folkhälsomyndigheten ett behov av att behålla ett antal nationella restriktioner och rekommendationer.

Resor ska ske på ett smittsäkert sätt och man ska även vara mån om hur man agerar.

Annons:
Annons:

Vid pressträffen där statsminister Stefan Löfven, socialminister Lena Hallengren och Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson deltog, sade man att sportlovsveckorna inte får bli ett tillfälle för ökad smittspridning. Resor ska ske på ett smittsäkert sätt och man ska även vara mån om hur man agerar. Man uppmanas att bland annat följa de regler som finns på plats och avstå från nya kontakter.

Under pressträffen riktade också regeringen en uppmaning till regioner och kommuner att hålla icke-nödvändig verksamhet som allmänheten har tillträde till, stängd fram till den 7 mars 2021. Undantaget är verksamheter som kommunala sportanläggningar, som redan omfattas av begränsningsåtgärder genom den tillfälliga pandemilagen. Likaså idrotts-, fritids-, och kulturaktiviteter för barn och unga, såväl utomhus som inomhus, så länge Folkhälsomyndighetens regler och allmänna råd följs. Detta eftersom den typen av aktiviteter anses viktiga för ungas hälsa och välbefinnande.

Om smittläget kraftigt försämras ser regeringen behov av att möjliggöra nedstängning av olika verksamheter.

Regeringen kommer att tillsammans med Folkhälsomyndigheten fortsätta arbeta fortlöpande med att bedöma behov av nya eller justerade åtgärder i hanteringen av covid-19. Den 17 februari presenterade regeringen nya begränsningsåtgärder med stöd av den tillfälliga pandemilagen.

Förslagen som under onsdagen skickades på remiss har tagits fram för att hantera olika nivåer av smittspridning. Om smittläget kraftigt försämras ser regeringen behov av att möjliggöra nedstängning av olika verksamheter. Man föreslår även vissa nya begränsningar för verksamheter som exempelvis museer och konsthallar, och förbereder även förslag på ett nytt system för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Eleni Terzitane
Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet
Print Friendly, PDF & Email