Finansborgarrådet Anna König Jerlmyr och regionspolischef Mats Löfving hade igår en pressträff för att informera om det intensifierade arbetet mot det dödliga gängvåldet. Här kommer ett utdrag ur polisens pressmeddelande.

Stockholms stad och Polisregion Stockholm ingick 2019 en omfattande samverkansöverenskommelse för att öka tryggheten och stoppa nyrekryteringen av unga till kriminalitet. Gemensam ledning och organisation har nu byggts upp på både strategisk och operativ nivå.

2025 ska otryggheten vara halverad och ingen stadsdel ska klassas som särskilt utsatt

Annons:

– Tillsammans har vi gemensamma lägesbilder med tydliga prioriteringar mot det dödliga skjutvapenvåldet. 2025 ska otryggheten vara halverad och ingen stadsdel ska klassas som särskilt utsatt. Det kan vi enbart uppnå genom den här fördjupade samverkan mellan kommunen, polisen och myndigheter. Stockholms stads och Polisregion Stockholms unika och breda samverkan visar att det går att nå resultat om man jobbar tillsammans, sade finansborgarråd Anna König Jerlmyr.

Under året har arbetet mot den organiserade brottsligheten och gängmiljöerna varit av särskild vikt. Polisregion Stockholm har satt hårt tryck på grovt kriminella individer, något som också gett resultat.

Just nu sitter 380 personer häktade och cirka 100 av dem är från gängmiljön

– Tillsammans går vi nu på offensiven, vi arbetar gemensamt, offensivt och framåtlutat för att förbättra situationen. Just nu sitter 380 personer häktade och cirka 100 av dem är från gängmiljön. Vi har en vår med många rättegångar framför oss, sade regionpolischef i Stockholm Mats Löfving.

– Kommunerna har en viktig roll i arbetet att stoppa välfärdsbrott, som både finansierar grov kriminalitet och stjäl skattepengar. Nu stryper vi medlen till den organiserade brottsligheten genom en stadsövergripande funktion som motverkar alla former av fusk med bidrag, otillåten handel med hyreskontrakt och felaktiga folkbokföringsadresser, fortsätter Anna König Jerlmyr.

Den fördjupade samverkan i stadsdelarna Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta och polisregion Nord har ytterligare vässat samverkan kring grovt kriminella individer i området.

De som trodde de var onåbara är nu frihetsberövade

– Det är inte vilka som helst som sitter frihetsberövade. Det är vad vi kallar nivå 1-kriminella – huvudmän och organisatörer. Det sänder en tydlig signal – de som trodde de var onåbara är nu frihetsberövade. Nu ska vi ta nästa steg framåt och det är bra att staden satsar förebyggande så att inte unga dras in i kriminalitet och kan vi få dem att frivilligt hoppa av är det en stor vinst för samhället. Vi jobbar vidare i olika spår och ett är att tillsammans med andra myndigheter ta de kriminellas pengar, säger Mats Löfving.

Pressmeddelande från Polisen
Print Friendly, PDF & Email
Annons: