I stadshuset sitter de som beslutar om budgeten i Stockholm.

I eftermiddag samlas Stockholm stads fullmäktige för att fatta beslut om byggande av ett nytt bostadsområdet i Kista. Kista Äng föreslås få 1600 nya bostäder, mest bostadsrätter, en f-6-skola och flera förskolor.
Vänsterpartiet har reserverat sig mot beslutet.

Stockholm stad har som målsättning att bygga 140 000 nya bostäder till år 2030. I Kista Äng (del av Akalla 4:1) kommer nära 1600 bostäder byggas om beslutet fattas ikväll. Av de bostäder ska 950 bli bostadsrätter, 400 hyresrätter och 240 studentlägenheter. Marken ägs av Stockholms stad och exploateringsnämnden har anvisat marken inom planområdet till ByggVesta AB, JM AB, Veidekke Bostad AB, SSM Bygg & Fastighets AB, Stadsutveckling AB, SKB Stockholms Kooperativa Bostadsförening och Index Residence AB redan den 12 juni 2014.

Dessutom planeras en F-6-skola och tolv föreskoleavdelningar. Marken där skolan planeras anvisas till SISAB.

Annons:

Planförslaget godkändes av stadsbyggnadsnämnden den 18 december 2017.

Kista Äng ska, enligt förslaget, byggas som ett kvarter där husen varierar mellan sex och åtta våningar. Mot områdets mitt ska en del av husen vara lägre, mellan tre och fyra våningar höga. Nya torg ska uppföras liksom en ny park om ca 2,3 hektar i den västra delen av planområdet.

Det som behövs i Järva är fler större lägenheter

Vänsterpartiet har i sin reservation skrivit att de vill att kommunfullmäktige skickar tillbaka ärendet för att se över fördelningen av lägenhetsstorlekar i förhållandet till behovet i stadsdelen. De menar att byggföretagen vill bygga många mindre lägenheter ”eftersom dessa ger högst avkastning per kvadratmeter”, men att det som behövs i Järva är fler större lägenheter. Vänsterpartiet skriver att bland barnfamiljer i Järva är omkring 30 procent av hushållen trångbodda.

Dessutom har V synpunkter på förskolans placering i det förslag som nu föreligger till beslut.

Det går att följa sammanträdet via webb-tv eller webb-radio. Läs mer här.

Kerstin Gustafsson Figueroa
Print Friendly, PDF & Email