Till dig som är förälder och oroar dig för ditt barns internetanvändning.

Demokratifrågor, delaktighet, anställningsbarhet och kompetens för högre akademiska studier är flera av anledningarna till att datorer och internet är viktiga delar av både förskole-/ och skolverksamheten i Sverige. Många barn och unga använder internet även på fritiden i allt större utsträckning.  Men på internet finns även tillgång till information som du som förälder kanske inte vill att ditt barn ska få del av. 

Är internetfilter lösningen? Nej, tyvärr har det visat sig att filter inte fungerar så bra om du skulle önska

Är internetfilter lösningen? Nej, tyvärr har det visat sig att filter inte fungerar så bra om du skulle önska. Enligt Ulf Dahlqvist, analytiker och expert på mediefrågor på Statens Medieråd, som citeras på den oberoende Internetstiftelsens hemsida, så ger filter en falsk trygghet, eftersom de är lätta att ta sig runt och för att de inte filtrerar det som du som förälder kanske tänkt att de ska filtrera. ”Porrfilter” (egentligen innehållsfilter) tar till exempel bort vissa frågor som har med pubertet och sexualupplysning att göra. Rekommendationen är istället att diskutera och vara en delaktig förälder för att ge stöd gällande ditt barns internetanvändning. 

Alla innehållsfilter kräver att någon bestämmer i detalj vad som kan ses och höras på nätet, alltså en direkt demokratifråga

Forskaren Elza Dunkels påpekar även på sin hemsida kulturer.net att innehållsfilter är en kostsam lösning som dessutom inte fungerar. Hon lyfter även vikten av att vara en delaktig förälder i frågan kring ditt barns aktiviteter på nätet och vill hävda att du som förälder ska lita på att både skol-/ och förskolepersonal har god kompetens kring att använda internet som ett pedagogiskt verktyg i verksamheten. Alla innehållsfilter kräver även att någon gör ”inställningarna”, det vill säga bestämmer i detalj vad som kan ses och höras på nätet, alltså en direkt demokratifråga. 

Om ditt barn vet att det kan komma till dig och visa roliga saker på internet, så kommer barnet även komma till dig om något händer på nätet som barnet inte känner sig trygg med

Så, våga ta snacket som förälder. Fråga ditt barn vad barnet gjorde på internet idag, lika gärna som att du frågar om vad som hände på skolan eller fritid. Våga testa att ditt barn får visa dig hur ett spel fungerar, eller kolla på ett av ditt barns favorit-Youtubeklipp ihop. Om ditt barn vet att det kan komma till dig och visa roliga saker på internet, så kommer barnet även komma till dig om något händer på nätet som barnet inte känner sig trygg med. 

Här finns länkar från internetstiftelsen till artiklar och filmer med stöd för dig som förälder kring ditt barns internetanvändning.
”Stopp min kropp” på nätet, filmklipp och stöd för föräldrar från Rädda barnen.
En kort föreläsning från UR med forskaren Elza Dunkels om filter och näthat. 
Serietidningen ”Bamse och mörka skogen” om källkritik, går att beställa i 10-pack.

Jag önskar dig och ditt barn lycka till i er fortsatta resa på nätet tillsammans! 

Mvh mamma och lärare i Akalla 
Print Friendly, PDF & Email