Benjamin Dousa

Benjamin Dousas och Muf:s krav på att införa matcheckar i stället för försörjningsstöd är ett synnerligen ogenomtänkt förslag. Människor använder inte försörjningsstöd till lyxkonsumtion, helt enkelt för att det inte finns utrymme för det. 

Den förändring som Benjamin Dousa vill ha skulle allvarligt försämra det som Moderaterna alltid säger att de är för, nämligen valfrihet. I det här fallet valfriheten att själv få planera sin ekonomi utifrån sina egna behov. Dessutom innebär förslaget mycket byråkrati och detaljstyrning av människors liv. 

Moderaterna brukar alltid tala om ökad valfrihet

Annons:

Moderaterna och Muf brukar alltid tala om ökad valfrihet för individen och att samhället inte ska lägga sig i människors privatliv. Men i det här fallet är det just mindre valfrihet och mer detaljstyrning av människors liv man vill ha.

Ahmed Abdulahi Mohamed (MP)
Ledamot i Stockholms kommunfullmäktige.
Print Friendly, PDF & Email