Vi Socialdemokrater motsätter oss försäljningen av fastigheten Tensta gymnasium och Tensta Träff.  Att sälja en så pass strategiskt viktig fastighet i ett område där staden behöver bedriva ett aktivt arbete för ökad trygghet och bättre samhällsservice är ett stort misstag. Fastigheterna har också ett högt kulturhistoriskt värde både interiört och exteriört.

I samband med att Tensta gymnasium lades ned förra mandatperioden satte vi socialdemokrater igång ett omfattande projekt för att förlägga olika utbildningsformer i fastigheten i form av ett utbildningscampus. En renovering av fastigheten påbörjades och den stegvisa inflyttningen av den nya verksamheten var planerad att sätta igång under hösten 2019. Efter valet stoppade den grönblå majoriteten både renoveringen och den planerade verksamheten i lokalerna. Sedan dess har de stått tomma, förutom biblioteket som nu flyttar, och otryggheten i området runt fastigheten har ökat.

Det finns inga tvivel om att försäljningen av fastigheten är ideologiskt motiverad

Den grönblåa majoriteten har hela tiden hävdat att de har tömt ut alla möjliga alternativ till en hyresgäst som kan bedriva verksamhet i lokalerna. Beskedet har varit att varken bland stadens egna verksamheter eller bland externa aktörer har det funnits något intresse att hyra lokalerna för att bedriva verksamhet. Trots detta framgår i nyheterna att den nya fastighetsägaren  Hemsö AB ska hyra ut fastigheten till en privat aktör som ska bedriva utbildningsverksamhet i lokalerna. Det går inte ihop.

Det finns inga tvivel om att försäljningen av fastigheten är ideologiskt motiverad. Vilket försämrar förutsättningarna för staden att säkerställa trygghet och god samhällsservice i Tensta.

Vi socialdemokrater reserverar oss mot beslutet att sälja dessa strategiska fastigheter. Till skillnad från Moderaterna sätter vi Järvabornas, och i synnerhet Tensta bästa i främsta rummet.

Kadir Kasirga, (S) oppositionsborgarråd Stockholms stad
Bildkollage: Nyhetsbyrån Järva/Louise Helmfrid
Print Friendly, PDF & Email