bad vid en somrig skärgårdsstrand
Foto: Dine Malmsten

I vanlig ordning arrangerar Stockholm stad sommarkollo för grundskoleelever som är folkbokförda i kommunen. Denna sommar erbjuds extra många platser till familjer i Järva.

Kollo är ett sommarläger för barn och unga där de får möjligheten vistas ute i naturen, äventyra och träffa nya kompisar. Under dessa sommarläger bor barnen bland annat på kollogårdar och båtar, där de tillsammans med vuxna ledare utför roliga aktiviteter. Stockholm stad har en lång tradition av att anordna kollo som sträcker sig över hundra år tillbaka. Många som har varit på kollo berättar hur de funnit nya kompisar och att det lärt sig en massa nya saker.

Stockholm stad erbjuder 33 kollogårdar att välja bland, och på samtliga platser finns det bad, hajk, idrott, spel, och lek. Därutöver tillhandahåller en del av dessa kollogårdar en specialinriktning som bland annat teater, filmskapande, segling, djur eller äventyrsaktiviteter. Det finns också LSS-anpassade kollon för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning.

Annons:

Nytt för i år är att Stockholms stad valt att ge fler platser än tidigare till järvaborna, 900 platser har prioriterats till barnfamiljer i området. Grunden till det är en socioekonomisk kartläggning.

Ansökan öppnar 19 februari klockan 8:00 och stänger 13 mars klockan 23:59.
Från 14 mars finns endast eventuella restplatser att söka. 

För den som har fyllt 20 år finns möjligheten att söka jobb som kolloledare. Ansökan görs via Stockholms stads webbplats, där man väljer vilket kollo man vill söka jobb på.

Tabellen nedan visar hur avgiften för kollovistelsen ser ut.

Hushållets sammanlagda inkomst före skatt 1 barn 2 barn3 barn4 barn
0–20 000 kr0 kr0 kr0 kr0 kr
20 001–30 000 kr12096480 kr
30 001–42 000 kr250 kr200 kr150 kr100 kr
42 001–52 000 kr350 kr270 kr200 kr140 kr
52 001–370 kr285 kr210 kr150 kr

Avgiftsexempel:

Sammanlagd månadsinkomst 18 000:
2 barn i 14 dagar: 2 x 0 x 14 = 0 kronor

Sammanlagd månadsinkomst 23 000:
2 barn i 14 dagar: 2 x 96 x 14 = 2688 kronor

Sammanlagd månadsinkomst 46 000:
1 barn i 10 dagar: 1 x 350 x 10 = 3 500 kronor

För mer information om stadens kolloverksamhet går det bra att kontakta Kontaktcentret i Stockholm:
E-post: kollo@stockholm.se
Telefon 08-508 00 508

Källa: Stockholms stad

Print Friendly, PDF & Email