Tidöpartierna vill att personer ska kunna sägas upp från sina bostäder om de dömts för vissa brott. Förslaget drabbar endast hyresgäster, inte bostadsrättsinnehavare eller fastighetsägare som har begått brott.

Justitieminister Gunnar Strömmer, M, Andreas Carlson, KD, infrastruktur- och bostadsminister, Paulina Brandberg, L, jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister samt Linda Lindberg, SD, gruppledare, deltog i pressträffen på Regeringskansliet.

Flera åtgärder för att öka bostadsbolagens möjlighet att säga upp hyresgäster redovisades. Bland annat ska brott som begåtts i närområdet, men utanför bostaden, kunna vara grund för uppsägning, liksom brottslighet som kan leda till hämndaktioner.
– Den som säljer narkotika i en lekpark eller bär vapen i ett bostadsområde ska kunna bli av med sin lägenhet, på samma sätt som den som förvarar vapen eller narkotika i sin lägenhet, sade justitieminister Gunnar Strömmer.

Annons:

Lagförslaget föreslås också gälla om barn till hyresgästen begår brott

Regeringens lagförslag föreslås också gälla om barn till hyresgästen, eller en inneboende som begår brott. Det innebär även att rätten att ha inneboende i lägenheten stramas upp.
– Föräldrar som samarbetar med till exempel socialtjänsten, skolan och polisen ska inte riskera vräkning, sade Gunnar Strömmer.

Även hyresgäster som begår brott mot närstående ska lättare kunna sägas upp.
– Brott mot närstående ska kunna leda till vräkning. Avsikten är självklart inte att den våldsutsatta ska behöva flytta. En uttrycklig skyddsregel som stärker den brottsutsattas möjlighet att själv få ta över hyreskontraktet föreslås, sade Paulina Brandberg.

Lagändringarna föreslås träda i kraft redan 31 maj 2024.


Annika Skarf

Print Friendly, PDF & Email