Ungdomarna i Järva mår ungefär som andra unga i resten av staden. När Stockholmsenkätens resultat redovisas stadsdel för stadsdel är det inte mycket som sticker ut i Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta.

Våren 2022 fick 11500 stockholmsungdomar i årskurs nio och andra året på gymnasiet svara på frågor om sin psykiska hälsa, skolgång, fritid, familjesituation och vilken relation de har till spelande, droger och kriminalitet. Svaren har sammanställts i den så kallade Stockholmsenkäten som staden genomför vartannat år.

I augusti presenterades resultatet för hela staden och nu finns statistik på stadsdelsnivå. Generellt är det inte många områden där Järvas unga utmärker sig, i hela staden mår flickorna sämre än pojkarna och de känner sig också mer otrygga i sitt område. Flickorna tycks också ha det sämre i skolan där pojkarna oftare uppger att de trivs bra och flickorna i högre utsträckning svarat att de skolkat, fuskat på prov och läxförhör och känt sig mobbade eller trakasserade i skolan. 

Annons:

Ungdomarna i Järvas stadsdelar dricker alkohol i lägre utsträckning än övriga Stockholm och när det kommer till brottsbenägenhet utmärker sig pojkarna i Rinkeby-Kista marginellt. Tio av 242 pojkar som går i nian i Rinkeby-Kista uppger att de tvingat någon att ge dem pengar, mobiltelefon eller något annat värdefullt de senaste tolv månaderna. Motsvarande siffra för resten av stadens pojkar i nian är mellan noll och sex. Flickorna som går i nian i Rinkeby-Kista har uttrycker också en större oro för sitt spelande än resten av stadens unga.

Hela sammanställningen av Stockholmsenkäten finns på stadens hemsida

Anna Nygård
Bild: Unsplash

Print Friendly, PDF & Email