Man som tittar i mobilen.

Det går bättre och bättre. Fler och fler läser Nyhetsbyrån Järva. Fler och fler skriver i tidningen och fler och fler artiklar publiceras. 2021 var vårt bästa år hittills.

I dessa tider kan det verka långt mellan ljusglimtarna och därför bör vi glädjas åt dem vi får. Inför den årliga ansökan av statligt mediestöd går vi igenom statistik från det gångna året.

Under 2021 har NBJ publicerat 1082 artiklar och sammanlagt 4 787 962 tecken. 

Annons:

221 skribenter har medverkat i tidningen under året

221 skribenter har medverkat i tidningen under året. Av dessa 221 är det 169 som skrivit artiklar i eget namn. 52 personer har skrivit under gemensamma debattartiklar, upprop eller insändare.

Och av dessa 221 skribenter är det 28 som varken bor eller arbetar i Järva. Bland dem finns ministrar, ledamöter i region- eller kommunfullmäktige, representanter för fastighetsbolag eller företag, och fyra av praktikanterna från Journalistlinjen på Södertörns högskola.

Under 2021 har vi haft 281 810 unika läsare, vilket blir drygt 5400/veckan i snitt och dubbelt så många som vår konkurrent.

Vi hade under året 40 445 återvändande läsare. I ett område där det bor ungefär 70 000 invånare.

Alla siffror enligt Google Analytics.

Kerstin Gustafsson Figueroa

För organisationer, myndigheter, politiska partier och företag som vill nå ut till dem som bor i Järva: annonser@nyhetsbyranjarva.se

Print Friendly, PDF & Email