DNEX truckeriet i akalla
Foto: Wikimedia Commons

Fastighetsbolaget Baring Core Fund Vanda har anvisats mark för industri, kontor, verksamheter och detaljhandel vid det gamla tidningstryckeriet. Det meddelar Stockholms stads exploateringsnämnd som ska fatta beslut om ärendet den 21 mars.

2022 köpte Baring Core Fund Vanda upp fastigheten Vanda 3 i Akalla, tidigare Sveriges största tidningstryckeri. Nu har bolaget skickat in en ansökan om markanvisning för att bygga ut fler platser inom fastigheten. Det handlar om en yta på 50 000 kvadratmeter och planen är att det ska bli cirka 1200 nya arbetsplatser. 

Vanda 3 ligger vid Vandagatan/Esbogatan i den nordvästra delen av Akalla verksamhetsområde, längs Förbifart Stockholm och den nya trafikplatsen som just nu byggs i Akalla. I det direkta närområdet planeras det för påbyggnad av serverhallar och datacenter inom del av Akalla 4:1 och Vanda 2. 

Annons:

Arbetet med detaljplanen för projektet på Vanda 3 i Akalla bedöms pågå i cirka 24 månader. Exploateringskontoret skriver vidare att Baring Core Fund Vanda planerar sin byggstart tidigast år 2027 och första inflyttning i så fall kommer ske mellan 2029 och 2030. Den totala investeringsutgiften för projektet beräknas bli mindre än 10 miljoner kronor.

Print Friendly, PDF & Email