Rörigt i stora salen i Folkets Hus. Renoveringen blir aldrig färdig

Vid årsskiftet upphörde stadsdelens samarbetsavtal med Rinkeby Folkets Hus och i mars fattas beslut om eventuell fortsättning. Sedan våren 2019 pågår en renovering av den stora möteslokalen på källarplanet, som allvarligt skadar föreningens ekonomi. Nyhetsbyrån Järva ställde tre frågor till politikerna i Familjebostäders styrelse.

Frågorna ställdes till styrelsens ordförande Dennis Wedin, M, vice ordförande Ingela Edlund, S, och V:s ledamot Rashid Mohamed.

Enbart Dennis Wedin har besvarat frågorna genom sin pressekreterare

Annons:

Enbart Dennis Wedin har besvarat frågorna genom sin pressekreterare:

Vilket ansvar har Familjebostäders styrelse för fastigheten och lokalernas skick?

Familjebostäder är fastighetsägare och har ansvaret för fastigheten, inklusive myndighetskrav. Sedan har lokalhyresgästerna ett ansvar för sin lokal, inklusive de olika myndighetskrav som kan åligga den verksamhet som hyresgästen bedriver. Hyresgästen har bland annat ansvaret att för att anpassa sina lokaler till sin verksamhet. Något som görs i samråd med och efter godkännande av fastighetsägaren.

Möteslokalen är avgörande för Folkets Hus ekonomi. Hur ska Folkets Hus kunna få nödvändiga intäkter om lokalen aldrig blir klar?

Rinkeby Folkets Hus har drivit projektet med en egen anlitad byggentreprenör och med projektledningsstöd av Folkets Hus och Parker och Familjebostäder. Under hösten har Rinkeby Folkets Hus avslutat samarbetet med den tidigare byggaren och anlitat en ny, för att slutligt kunna färdigställa lokalen. Det har ytterligare försenat projektet. Familjebostäder bistår nu Rinkeby Folkets Hus med rådgivande projektledningskompetens och bedömningen är fortsatt att slutbesiktning av lokalerna ska kunna ske i månadsskiftet februari/mars.

Hyran har reducerats ett kvartal under pandemin, inte mer. Vilket ansvar har Familjebostäders styrelse för att hyresgästen/Folkets Hus inte ska tvingas gå i konkurs?

Familjebostäder är en aktiv fastighetsägare och har många lokalhyresgäster som kämpar under pandemin och stöttar dem både i enlighet med de stöd som Regering och Riksdag beslutat om, och utifrån egna bedömningar. Även Folkets Hus har fått sådant stöd och bolaget för en löpande dialog med föreningen. Bland annat går man nu in och bistår föreningen med att färdigställa lokalerna.

Kerstin Gustafsson Figueroa
Print Friendly, PDF & Email