badrum där allt tagits bort.

På Ovanbygränd 20 i Rinkeby pågår en renovering av en lägenhet. Utanför på gatan står containrar fulla med skåpdörrar, vattenklosetter och handfat.
– Vi håller på att stambyta hela fastigheten, säger Daniel S Mattsson, regionchef för Victoriahem.

Byggjobbarna i lägenheten i nummer 20 är från Ukraina och säger på ryska att när inredningen är utslängd, så kommer de inte väsnas mer. De försäkrar att de arbetar bara mellan 08 och 16, fem dagar i veckan. De säger också att det är flera lägenheter längs gatan som ska helrenoveras.

Enligt Daniel S Mattsson görs en relining av alla liggande stammar i hela fastigheten. Samtliga lägenheter berörs, men enligt regionchefen behövs inte tillträde till alla lägenheter eftersom reliningen kan utföras från grannlägenheten. I vissa lägenheter byter de även stående stammar.

Annons:

Det är företaget Xtream Clean, med underentreprenören RM Relining, som utför arbetet. I trapphuset sitter en lapp uppsatt, som informerar om att renoveringen pågår tills i mitten av februari.

Kerstin Gustafsson Figueroa

Fakta: Relining eller rörinfodring är ett samlingsnamn på ett flertal metoder för att invändigt renovera rörledningar i byggnader. Rörinfodring innebär att rören, efter rengöring, infodras med nytt material istället för att hela rören byts ut.

Print Friendly, PDF & Email