Bild på medelålders blond kvinna som vilar huvudet i handen.

”Tänk, alla miljoner som satsats här, och så lite har hänt”. Så sade en av mina bästa vänner, som arbetade i över ett decennium i en av förvaltningarna i Järva, när vi träffades senast. ”Vart har pengarna tagit vägen?” Den frågan är det flera som har ställt. Och många gånger.

En av alla satsningar var Demokratipengarna 2017. Då gick 6.6 miljoner till Spånga-Tensta och 10 miljoner till Rinkeby-Kista. Men i Spånga-Tensta gick bara 830 000 till organisationer som arbetade med lokala demokratiprojekt. Resten verkade ha använts till löner, lokalhyror, kontorsmaterial och annat som borde vara ordinarie verksamhet. Är det någon som vet hur pengarna användes i Rinkeby-Kista?

Dessutom verkar förvaltningarna få pengar ”över” med jämna mellanrum och skickar tillbaka pengar till staden centralt. Varför det? Senaste handlade det om föreningsbidragen i Rinkeby-Kista. Av de 1,6 miljoner som anslagits till föreningsbidrag användes bara 565 000. Det borde betraktas som tjänstefel.

Det var 22 föreningar som hade ansökt om föreningsbidrag och endast fem (!) fick pengar. Det kan bara betyda att förvaltningen har gjort ansökningsförfarandet så pass obegripligt att föreningslivet har gett upp. Av dem som fick stålar fanns scouterna (har aldrig träffat en enda scout under min tid som lokalreporter i Järva) och Naturskyddsföreningen (aldrig träffat dem heller). Däremot har jag träffat otaliga föreningar, som inte fått en spänn.

Kerstin Gustafsson Figueroa

Läs mer: https://www.nyhetsbyranjarva.se/rapport-fran-decembermotet-i-rinkeby-kistas-stadsdelsnamnd/

Print Friendly, PDF & Email