Alliansens sjukvårdspolitik i Stockholm ger vårdbolagen rätt att välja bort områden där behoven är som störst.

Under tolv år har den moderatstyrda majoriteten i Stockholm läns landsting avvecklat vår gemensamma välfärd, istället för att utveckla den. Man har privatiserat och flyttat bort våra landstingsdrivna verksamheter. Vi socialdemokrater vill minska folkhälsoklyftan och uppnå en mer jämlik vård för alla Järvabor. Utan hänsyn till vilken typ av vård som behövs har det införts 37 vårdvalsmarknader. Vårdbolagen har fått fri etableringsrätt. Vårdföretagarna har etablerat sig framför allt i centrala delar av Stockholm, där invånarna mår som bäst, istället för där behoven är som störst. Samtidigt tycker patienter vid 7 av 10 vårdcentraler i Stockholms län att det har blivit svårare att få hjälp.

Folkhälsoklyftorna visar tydligt att Järvaborna påverkas av den moderatstyrda alliansens sätt att styra sjukvården. Dubbelt så många kvinnor får hjärtinfarkt i Rinkeby som i Vaxholm.

Annons:
Annons:

Sjukdomar som lungsjukdomen KOL och diabetes ökar i Järva. Depression och ångest ökar påtagligt i länet, främst bland kvinnor i socialt utsatta områden. Idag har 8 procent av Järvas treåringar karies i tänderna. På Kungsholmen är det mindre än 1 procent.

Landstingspolitiker måste se hur folkhälsan ser ut i verkligen. Det ska inte spela någon roll var vi bor, har för bakgrund eller vilken samhällsklass vi tillhör. Får vi Socialdemokrater förtroendet att leda Stockholms läns landsting i valet den 9 september kommer resurserna att användas för en jämlik vård för alla som bor i Stockholm idag.

Vården ska bli mer tillgänglig, samordnas och vara efter behov.
Vårdcentralerna skall arbeta mer uppsökande. Hälsomottagningarna ska öppnas igen för att bedriva ett förebyggande arbete.
Mottagningar för barn och ungas psykiska hälsa ska fördelas över hela länet.
Vi ska stoppa nedläggningen av förlossningen på gamla Karolinska sjukhuset. 3000 förlossningsplatser ska räddas.

Galina Monsalves Leal, ledamot Stockholms län landsting (S)
Esme Guler Järva, kandiderar till Stockholm Kommunfullmäktige (S)
Tara Twana, Stockholm Stad, ledamot Stockholms län landsting (S)
Anna Jonazon, Järva, gruppledare Spånga-Tensta stadsdelsnämnd (S)
Shuta Bari, aktiv Socialdemokrat i Hässelby.
Print Friendly, PDF & Email