Somalisk man i kavaj och skjorta.

Det är beklagligt att Ulf Kristersson kallar invandrare för en belastning och skyller gängkriminaliteten på invandrare. Men uppkomsten av gängen hade kunnat förhindras, om ni tagit larmrapporten på allvar och prioriterat rätt våren 2012. 

Det är beklagligt att Ulf Kristersson drar samma slutsats som det främlingsfientliga partiet Sverigedemokraterna. SD skyller alla samhällsproblem på invandrare, trots att SD är det mest brottsbelastade partiet i Sveriges riksdag. Om Ulf och hans parti hade nolltolerans mot kriminalitet borde de inte samarbeta med SD.

Det är inte invandrare som skapar samhällsproblem

Annons:

Det är inte invandrare som skapar samhällsproblem, utan det är er politik som bidrar till uppkomsten av barnfattigdom, social och ekonomisk ojämlikhet och rasism. Unga som inte ser en möjlig väg till en bättre framtid riskerar dras in i kriminella kretsar. Fler poliser och mer kameraövervakning, kan hjälpa polisen i sina utredningar, men kan inte vara lösningen på lång sikt.

Det som behövs är förebyggande arbete i form av sociala insatser. Barn ska få en bra start i livet, skolan måste leverera, ungdomarna måste få komma in i arbetslivet. Men istället för att satsa, så sparade Rinkeby-Kista 39 miljoner i ett av Sveriges mest utsatta områden. Detta trots att skolorna skriker efter resurser och området drabbats hårt av covid-19.

Gängkriminaliteten drabbar oss hårt. Det är vi som förlorar våra barn i meningslösa skjutningar och detta måste få ett slut. Men orsaken till ungdomsgängens uppkomst är ert bristfälliga politiska agerande.

Det var moderaterna som styrde Stockholm 2012, när varningsklockorna ringde

Ulf, det var moderaterna som styrde Stockholm stad 2012, när varningsklockorna ringde den våren. Den tidigare socialchefen i Rinkeby-Kista, Sakir Demirel, lämnade en lägesrapport 2012 till socialborgarrådet Anna König Jerlmyr, idag finansborgarråd. Han beskrev utbredd fattigdom, trångboddhet, psykisk och fysisk ohälsa. Han rapporterade om barn som inte klarat skolan och att resurserna inte räckte till.

Politikerna svarade med att skära ned budgeten för barn och unga med 24,1 miljoner och Sakir Demirel tvingades lämna sitt arbete. Rapporten diariefördes inte förrän journalister från Norra sidan publicerat rapportens resultat. Uppkomsten av gängen kunde ha förhindrats och våra barn kunde ha varit vid liv idag om ni hade lyssnat. Om ni hade tagit rapporten på allvar och prioriterat rätt 2012.

Vi föräldrar i förorten kräver att ni tillsätter en sanningskommission som utreder vad som gick snett när Sakir Demirel lämnade in sin rapport 2012.

Kahin Ahmed
Print Friendly, PDF & Email
Annons: