Vägbom på Järvafältet

Akalla koloniförening har 150 medlemmar. Varje gång de vill köra fram grejer till området med bil måste de betala 300 kronor.
– Det är bedrövligt och det känns orättvist, säger Mahin Moradi, en av dem som drabbas.

Mahin Moradi satt tidigare i styrelsen för koloniföreningen och hon tycker att styrelsen borde kunna få tillgång till – och ansvar för – en nyckel.
– Alla vet hur viktiga lotterna är för oss och många av oss är pensionärer.

Runt omkring Akalla koloniområde finns sammanlagt sju vägbommar uppsatta. De sattes upp sommaren 2020 för att förhindra ”buskörning” på fältet. För att öppna bommarna och kunna ta sig till koloniområdet med bil, måste man söka dispens hos trafikkontoret.

Annons:
Annons:

Vi var tvungna att betala 300 kronor per bil

Mirja Holm har haft en kolonilott i Akalla sedan 2011. Förra året försökte hon och några andra medlemmar i föreningen gå samman och tillsammans betala för att bommen kunde öppnas.
– Men det gick inte, vi var tvungna att betala 300 kronor per bil. Det är sanslöst, nyckeln kostar 300 kronor och fyra säckar jord 149.

I samband med städdagen beställer föreningen en container, som de alla använder att slänga kvistar, bräder och gammalt skräp i.
– Men städdagen är alltid i juni och vi behöver ny jord redan i maj, säger Mirja Holm.

Det kostar mer än hela årets arrende för lotten

Akalla koloniförenings ordförande Sture Caesar försökte å hela föreningens vägnar söka dispens hos trafikkontoret förra våren.
– Vi samlade ihop drygt 30 medlemmar, men det skulle gå på runt 10000 kronor.

Sture Caesar konstaterar att om en privatperson skulle söka dispens och köra en gång på våren och en gång på hösten, då kostar det mer än hela årets arrende för lotten.
– Förra våren kontaktade jag stadsdelsförvaltningen för att få till ett möte, så att vi kan hitta en lösning. Men de hörde inte av sig.

Stadsdelsförvaltningen arbetar löpande tillsammans med trafikkontoret för att skapa ett tryggt och trivsamt Järva

Den ansvarige inom stadsdelsförvaltningen Rinkeby-Kista, Adrian Göransson, svarar så här i mejl:
”Förvaltningen anser naturligtvis att koloniföreningarna ska ha så goda förutsättningar som möjligt att verka. I grunden är det emot de lokala föreskrifterna för trafik att köra på gång- och cykelvägar. Eftersom det varit stora problem med olovlig körning i stadsdelsområdet har bommar satts upp inom ramen för ett omfattande trygghetsarbete. För att få köra på gång- och cykelvägar krävs dispens från tillståndsenheten på trafikkontoret. Stadsdelsförvaltningen arbetar löpande tillsammans med trafikkontoret för att skapa ett tryggt och trivsamt Järva.”

Ordföranden i trafiknämnden, den nämnd som fattar beslut i dessa frågor, Lars Strömgren, MP, har inte återkommit när Nyhetsbyrån Järva har sökt honom.

Kerstin Gustafsson Figueroa

Print Friendly, PDF & Email