Ilham Moalim är projektledare för Kompass, som ska motverkar extremism och rasism.

Nu drar Somaliska Riksförbundet i Sverige igång Kompass för att motverka våldsbejakande extremism och rasism.
– Kompass är ett treårigt projekt, finansierat av Arvsfonden, säger Ilham Moalim, projektledare för arbetet.

Under en helg i Kista samlades ungdomar från hela landet för att vara med vid uppstartskonferensen för Kompass. Syftet med Kompass är att motverka våldsbejakande extremism och rasism, och arbetet ska även bidra till att stärka det förebyggande arbetet mot extremism.

Ungdomarna fick två dagars utbildning till fredsambassadörer. De kommer sedan utbilda andra unga i sina lokalföreningar.

Annons:

I projektet ska metoder tas fram för hur man kan prata med unga om psykisk ohälsa och trauma. Dessutom ska ungdomarna utbildas i källkritik, särskilt på internet.

Somaliska Riksförbundet i Sverige har i tre år arbetat med projektet Navigator, för att mobilisera och stimulera positiva krafter för att motverka att unga somalier rekryteras som soldater till konflikthärjade länder. Kompass är ett utvecklingsprojekt där man vänder sig till tonåringar och deras anhöriga för att ytterligare stärka det förebyggande arbetet mot extremism.

Halima Mohamed 
Print Friendly, PDF & Email
Annons: