Sist ut av alla partiledare att hålla tal var Ulf Kristersson. M-ledaren avslutade Järvaveckan med fokus på integrationen. 

Under den sista dagen av Järvaveckan höll Moderaternas Ulf Kristersson sitt partiledartal. Han inledde med att säga att Järva ofta blir en symbol för de svenska integrationsproblemen.

– Skjutningarna och droghandeln är problem på riktigt, de är inga utmaningar.
– Jag tror på en enkel idé – tala öppet och ärligt om problem som ska lösas.

Annons:

Ulf Kristersson menar att hederskultur, radikalisering, öppen droghandel, våld i offentlig miljö, trångboddhet, maffialiknande familjer och en riktigt otrygg skolmiljö sammanfattar de svenska integrationsproblemen.

– Så här kan inte Sverige fortsätta. Människor i Sverige kommer helt enkelt inte acceptera detta, demokratin kommer inte att acceptera detta. Det krävs mycket bättre politik och mycket mer kraftfulla insatser för att lösa problemen.

Han talade om att Moderaterna, under denna mandatperiod och under det kommande decenniet, systematiskt ska bygga om den nya svenska modellen.

– Den handlar om arbete, företagande, självständighet, omtanke om varandra och jämlikhet, men också om hur vi möter vår tids stora problem och tar fasta på vår tids stora möjligheter.
– Den nya svenska modellen måste också därför handla om att lösa den svenska integrationskrisen.

Enligt Ulf Kristersson har Sverige länge slarvat med invandringen. Att Sverige aldrig tagit det på riktigt allvar och därför har integrationen i vårt land misslyckats.

– Utanförskapet i svenska förorter är ett dyrköpt kvitto på den saken.

Han talade vidare om integration och menar att Sverige behöver skärpta språkkrav, att föräldrar som inte tar ansvar för barn som är bråkiga i skolan ska få sin vårdnad ifrågasatt, och att skolor som inte lyckas förmedla kunskap ska stängas ned.

Ulf Kristersson avslutade med ett kaxigt löfte om att Moderaterna ska ta fram världens bästa integrationspolitik.

– Vi har tillsatt en alldeles egen integrationskommission för att ta fram världens bästa integrationspolitik. Bokstavligt talat, världens bästa.
– Från ett nej som betyder ett nej, du får inte stanna i Sverige utan ska återvända. Till ett ja som innebär ett ja. Du är välkommen att stanna i Sverige och vi förväntar oss att du sköter dig och följer de regler som gäller i vårt land. Bry dig, bilda dig och betala för dig.

Eleni Terzitane
Print Friendly, PDF & Email