Nu är nomineringen till Pennsvärdet öppen. Priset, som delas ut av Berättarministeriet, går till en låg- eller mellanstadielärare som arbetar i socioekonomiskt utsatta områden. Med anledning av pandemin delas två Pennsvärd ut i år.

Pennsvärdet delas ut av Berättarministeriet som driver utbildningscenter i bland annat Husby och verkar för att minska segregationens negativa konsekvenser på barns skolgång genom att stötta lärare och elever i områden med hög arbetslöshet i den dagliga undervisningen.

Priset tilldelas en låg- eller mellanstadielärare i något av Berättarministeriets upptagningsområden, där stadsdelarna Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta ingår, som i en nyskapande anda bedriver språkutvecklande undervisning och främjar elevernas förmåga i kreativitet och kritiskt tänkande.

Annons:
Annons:

Berättarministeriet vill genom priset hylla lärare i socioekonomiskt utsatta områden som arbetar under förutsättningar som ställer stora krav på deras professionella kompetens och engagemang.

År 2019 blev mottagaren av priset Pavlina Spanos, svensk- och engelskalärare i årskurs 4–6 på Enbacksskolan i Tensta.

Motiveringen löd:

”Pavlina inspirerar med sin kreativitet, nyfikenhet och förmåga att möta varje elev utifrån hens förutsättningar. Juryn imponeras av hennes förmåga att utvecklas och utveckla i samklang med en skola som hon verkat i under så lång tid. Pavlina har en sofistikerad fingertoppskänsla för det pedagogiska hantverket och har tillsammans med sina elever byggt ett dynamiskt klassrum där kreativitet och kritiskt tänkande ständigt är i fokus.”

Mottagaren av Pennsvärdet tilldelas ett stipendium på 25 000 kronor att använda till pedagogisk utveckling. I år delas dock priset ut till två lärare, en som är verksam i Stockholm och en som är verksam i Göteborg, och mottagarna får 25 000 vardera. Anledningen är den pågående pandemin som resulterat i distansundervisning och därmed ställt stora krav på lärarnas förmåga.

Nomineringen stänger 30 juni.

Eleni Terzitane
Bild: Christina Morillo/Pexels
Print Friendly, PDF & Email