Nyligen anordnade enheten för prevention och trygghet i Spånga – Tensta stadsdelsförvaltning en trygghetsinventering i Hjulsta. 

Trygghetsinventeringen har bjudits in av preventionssamordnaren stadsdelsförvaltning i Spånga Tensta, men det var många andra aktörer deltog i trygghetsinventeringen, exempelvis parkingenjören, fältassistenter, lokala poliser, fastighetsbolaget Einar Mattsson och några representanter från civila samhället i Hjulsta.

Alla samlades i Tvättstugan på Hjulsta torg 2. Vandringen startade 18.00 och den pågick fram till 21.00. Alla fel och brister i området dokumenterades med kamera. Det mesta var slocknade lyktstolpar och skadegörelse, som noterades. Bristerna rapporteras sedan direkt till berörda parter, det kan kan vara stadsdelsförvaltningen, fastighetsägare, trafikkontoret eller andra aktörer som måste vidta åtgärder.

Annons:

Syftet med trygghetsinventeringen är att tillsammans identifiera otrygga platser och brister i utemiljön, samt ge förslag på upprustning och förbättringar.

Det var en regnig decemberkväll, men julbelysning och fina konstdekorationer höjde stämningen. Det är klart, flera Hjulstabor skulle ha höjt stämningen ännu mer, men fler kommer säkert till nästa trygghetsvandring. Det skulle vara bra om stadsdelsförvaltningen och fastighetsägarna såg till att lokalborna fick information om trygghetsvandringen hemskickat i brevlådan.

Det är viktigt både för folkhälsan och trygghetskänslan att den lokala befolkningen och andra viktiga aktörer samverkar och samarbetar på olika nivåer för att kunna ha ett tryggt område. Tilliten ökar mellan civila samhället och personalen i offentliga sektorn och fastighetsägarna.

Fatuma Mohamed
Print Friendly, PDF & Email