Transportarbetareförbundet anser inte att Sara diskriminerades när Rapid säkerhet AB nekade henne att bära slöja på jobbet.
– Tyvärr så kan vi inte styra över arbetsgivarens rätt att ensidigt införa egna policys, säger skyddsombudet Olivera Pobra.

När väktaren Sara började bära slöja fick hon inte längre några arbetspass som trygghetsvärd i tunnelbanan. Hon kontaktade sitt fackförbund för att be om råd, men fick svaret att det inte var ”tillräckligt för ett ärende om diskriminering.

Nu svarar Transportarbetareförbundets regionala skyddsombud Olivera Pobra, som var den som hade kontakt med Sara, på Nyhetsbyrån Järvas frågor angående fackförbundets hållning. (Svaren är skickade per epost och publiceras i sin helhet.)

Annons:

  Vi utgår alltid från händelser och individens uppfattning av händelser

Du skriver att det inte är tillräckligt för ett ärende om diskriminering, vad mer hade krävts i detta fall för att du skulle se det som tillräckligt?

– Vi utgår alltid från händelser och individens uppfattning av händelser. Vi utreder och kontrollerar mot gällande lagar och praxis. 

Som jag uppfattar det utgår du helt från arbetsgivarens linje i och med hänvisningen till avtalet. Är det standard när era medlemmar ber om råd?

– Vi kontaktade Rapid för att försöka lösa sakfrågan, men blev informerad om att den nu gällande policyn gäller. Tyvärr så kan vi inte styra över arbetsgivarens rätt att ensidigt införa egna policys.

Vi mot diskriminering via medlemsutbildningar och våra egna utbildningar

Vad har Transport för policies kring diskriminering av medlemmar på arbetsplatser? 

– Som jag svarade innan så utgår vi alltid från händelser och individens uppfattning av händelser. Vi utreder och kontrollerar mot gällande lagar och praxis. 

Hur arbetar ni mot diskriminering?

– Vi jobbar på många olika sätt mot diskriminering via medlemsutbildningar och våra egna utbildningar, via medlemstidning och annat tryckmaterial som delas ut vid besök på arbetsplatser, via medverkan i Pride och andra manifestationer, via individuella samtal kring enskilda medlemsärenden, mm.

Anna Nygård
Print Friendly, PDF & Email