HJULSTA • TENSTA • RINKEBY • KISTA • HUSBY • AKALLA

Tag archive

testning

Vaccineringen måste ske både snabbt och jämlikt

Debatt/Insändare
man går in i skolan för att vaccinera sig.

Ojämlikheten har varit tydlig i samtliga faser av pandemin. Var i Stockholm du bor har tyvärr varit avgörande både för din möjlighet att överleva sjukdomen, testa dig för att veta om du är sjuk eller att ha hunnit få vaccin i tid. Det är tydligt att vården i vår region spär på ojämlikheten snarare än att motverka den.

Fortsätt läsa

Gå till Toppmeny