Så ska vägen till fältet bli säkrare

Tillgänglighet och trafiksäkerhet för fotgängare och cyklister är fokus när korsningen vid macken i Tensta byggs om.