Rinkeby blir ett förskoleområde

Från och med 1 januari 2024 slås Rinkebys västra och östra förskoleområden samman till ett.