Rihab Garci vill få unga att känna hopp

Suleiman Ibrahim var en av dem som lyssnade på ett välbesökt och intressant författarsamtal.