Klimatsatsning för miljoner i Tensta

Pilotprojektet väntas vara klart sommaren 2024 men kan komma att utökas till ett större område.