P-huset i Tensta är numera kamerabevakat

Enligt lagen om kameraövervakning får inte kameror sättas upp utan att allmänheten får tydlig information om det.