Välbesökt basar för barnen i Gaza

På bord i långa rader i såldes kakor, bröd, kosmetika, smycken, kläder och mycket annat. Intäkterna gick till Gaza.